Alle therapievormen

Hieronder vindt u een overzicht van therapievormen die in de seksuologische hulpverlening worden gebruikt. De meest voor de hand liggende therapieën bij seksuologische problemen zijn relatietherapie, sekstherapie, cognitieve therapie, enz. Maar er bestaan daarnaast nog zeer veel andere therapeutische methoden binnen de hulpverlening.

Vaak baseren ze op dezelfde grondprincipes, maar leggen ze andere accenten. U zult wellicht verbaasd zijn ook niet reguliere en niet evidente behandelingswijzen in onderstaande lijst aan te treffen. We wilden enkel een overzicht bieden zonder een waarde-oordeel over ene of andere therapie uit te spreken. Dat de ene therapie werkt en de andere niet is eerder afhankelijk van de persoonlijkheid van de therapeut zelf en van de persoonlijkheid en therapeutische acceptatie van de cliënt en hoe hij functioneert binnen de ene of andere aanpak. Welke therapievorm past het best bij uw vraag. Een moeilijke overweging!
Lees dit artikel om er meer over te vernemen.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.