Bijzondere seksuele voorkeuren, perversies en parafilie

Wat

Niet iedereen beleeft opwinding bij dezelfde vormen van seks. Heel wat mensen zijn zeer uiteenlopend in wat ze leuk en lekker vinden en waardoor ze opgewonden worden, en dat is heel normaal. Sommige mensen zijn heel flexibel en te vinden voor nieuwe dingen terwijl anderen het eerder houden bij klassieke seksuele handelingen.  Sommige mensen hebben heel specifieke wensen of voorkeuren. Zulk een speciale wens hoeft niet problematisch te zijn voorzover het niet indruist tegen wettelijke, humane en ethische waarden en normen en zolang de partner met wie die wensen beleefd worden, er uit vrije wil mee instemt.  Er zijn ook dingen die absoluut niet kunnen zoals seks met kinderen (pedofilie) of gedwongen SM-activiteiten.

Parafilie is de verzamelnaam van een groep seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen wordt beschouwd. Hieronder vallen seksuele opwinding door voorwerpen, agressief of vernederend gedrag, seksuele handelingen met kinderen en seksueel gedrag zonder instemming van de ander. Normaal worden mensen opgewonden door personen. Mensen met een vorm van parafilie hebben seksuele gevoelens bij dingen die als niet direct seksueel worden gevonden. Soms zijn de handelingen vreemd, soms lastig of pijnlijk voor anderen en soms zelfs strafbaar.

De seksuele verlangens van een persoon kunnen voor problemen zorgen. Het probleem is niet zozeer de seksuele geaardheid [daar is -behalve als het strafbare handelingen betreft- meestal wel een mouw aan te passen], maar het is angst, schaamte en schuldgevoelens die voor problemen zorgen. Afhankelijk van de mate waarin een bepaale verlangen wordt getolereerd, gaat de parafilie gepaard met min of meer sterke gevoelens van onvrede, angst, boosheid, depressie, sociale onhandigheid, enzovoort.

Vooraleer we willen uitweiden over de wensen tot seksuele perversies, parafilie is het belangrijk te stellen dat dit soort gedrag voor sommige mensen dan wel verwerpelijk,  oneerbaar, grensoverschrijdend of ongeoorloofd is, niemand het recht heeft om dit gedrag of wensen daartoe te veroordelen. Integendeel : iedereen heeft het recht zijn seksualiteit op zijn manier te beleven voorzover hij/zij daar andere mensen geen nadeel mee berokkend of toe dwingt en voorzover wettelijke en humane grenzen gerespecteerd worden.  Zo kan seks met kinderen nooit zelfs niet met instemming van de kinderen omdat enerzijds de wet dit verbiedt maar ook omdat kinderen niet in de mogelijkheid verkeren om seks en seksuele ervaringen correct in te schatten. Evenmin is seks met dieren niet geoorloofd en wellicht zijn er nog dingen die nu eenmaal niet kunnen, hoe zeer iemand daar van opgewonden of geprikkeld door geraakt.  Maar wat is normale seks.  Definities van 'normaliteit' treden vaak binnen in psychologische, medische of psychiatrische counseling omdat het makkelijk is om dan aan te geven wat abnormaal is.  Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg  gebruiken definities van abnormale seks om te pathologiseren, en religieuze leiders beoordelen dit gedrag en demoniseren het buiten de norm om mensen binnen de kaders van de religie te houden en respect te bewaren voor de sociale en familiale context.Een probleem of symptoom kan echter alleen begrepen worden en gedecodeerd in de context van unieke levenservaring van de cliënt/patiënt.

Seksueel gedrag tart vooral normalisering.Elke seksuele ervaring is inherent anders, omdat het is gebaseerd op de individuele en culturele geschiedenis van de deelnemers alsook hoe ze bij elkaar komen op een bepaald moment in de tijd. In DSM, het diagnostische handboek van hulpverleners worden allerlei seksuele perversies en parafiliën toegelicht.Toch zijn diagnostische categorieën voor de zogenaamde "ongezond", "afwijkend" of "verkeerd" seksueel gedrag gevaarlijk.Deze diagnoses hebben te vaak gediend als de rechtvaardiging voor gevaarlijke behandelingen zoals bijvoorbeeld conversietherapie waarbij men bijvoorbeeld dacht homoseksuele patiënten heteroseksueel gedrag aan te leren. Maar wat decennialang werd verdedigd als psychologische "waarheid", werd later terzijde geschoven. In 1973 werd homoseksualiteit geëlimineerd uit de DSM; ook andere categorieën van seksueel gedrag die ooit beschouwd werden als afwijkend hebben een soortgelijk lot ondergaan als de waarden en houdingen ten opzichte hiervan veranderd zijn.  In de huidige DSM blijven nieuwe seksuele categorieën opduiken zoals hypoactieve seksuele stoornis (het gebrek aan seksuele interesse) , een diagnose waarvoor farmaceutische bedrijven een race begonnen zijn naar medicijnen die werken om bijvoorbeeld seksuele verlangen van vrouwen te verhogen.

In het diagnostisch handboek DSM-5 worden een aantal parafilieën beschreven adhv symptomen.  In de meest recente versie (2013) van dit klassieke handboek maakte men onderscheid tussen parafiele gedrag,abnormaal seksueel gedrag,parafiele aandoeningen. Hnet isbelangrijk op te merken dat dit niet een catch-all term voor atypische seksuele belangen is. Om te worden beschouwd als een aandoening, moet het gedrag persoonlijk lijden of moet het beperkingen veroorzaken in het persoonlijk leven van betrokkene of zijn partner. Niet elk gedrag dat ons vreemd overkomt moet dus echt als een parafilie beschouwd worden.   De aanwezigheid van atypisch seksuele gedrag is noodzakelijk maar niet voldoende voor een parafiele stoornis diagnose.

Deze wijziging is opgenomen door toevoeging bij alle beschrijvingen van het woord 'stoornis'. Zo is de term "seksuele masochisme" in DSM-IV vervangen door "masochisme seksuele stoornis". Deze veranderingen staan individuen toe ​​om "atypische" seksuele gedragingen te stellen ten onrechte bestempeld te worden als het hebben van een psychische stoornis.

Verre van pathologische beschuldigingen zullen onze diepste seksuele verlangens onze unieke geschiedenis weerspiegelen en ze zijn zo origineel en gevarieerd zoals we zijn als mensen. Zij vertegenwoordigen soms onbewuste pogingen om conflicten uit de kindertijd op te lossen of om onvervulde behoeften te bevredigen. Het is niet verkeerd om pijnlijke gevoelens in aangename te veranderen  door ze te erotiseren. Onze fantasieën, wat ze ook mogen zijn, zijn ramen van onze diepste psyche. In de juiste context gezien en binnen de wetttelijke en universele humane grenzen kunnen ze hun waarde hebben en een plaats hebben binnen een ​​bevredigend en zinvol seksueel leven.

Seksuele perversies zijn afwijkingen van de ‘normaal’ geachte seksualiteit. Ze worden gekenmerkt door langdurige seksuele fantasieën of door handelingen waarbij sprake is van het gebruik van levenloze voorwerpen, of van pijn of vernedering van zichzelf, de partner of onvrijwillige partners. Deze perversies gaan vaak samen met grote psychologische problemen. Sommige perversies zijn algemeen en geven geen aanleiding tot gevolgen. Andere zijn verontrustend, en sommige, gelukkig zeer zeldzame, zijn gevaarlijk. Veel seksuele perversies zijn min of meer geaccepteerd, maar vaak gaat het om echte ziekten die met andere gedragsstoornissen verbonden zijn, en die dus onder de psychiatrische aandoeningen vallen.

Algemene parafilieën zijn fetisjisme, zoöfilie, necrofilie, voyeurisme, coprofilie, seks door agressie, enz. Ook exhibitionisme is een vorm van een parafilie net zoals pedofilie.
Hieronder beschrijven we een aantal van deze parafiliën, ook wel seksuele perversies genoemd.

Seksuele opwinding door  lichaamsvloeistoffen (saliromanie):

Een van de grootste groepen van seksuele perversies centrum rond opwinding van de nabijheid van vloeistoffen. Verschillende lichaamsvloeistoffen zijn gekoppeld aan hun eigen seksuele perversies. Deze omvatten het volgende:

Urolagnie: seksuele aantrekkingskracht tot urine. Urolagnie, urofilie of plasseks is een vorm van saliromanie waarbij iemand genoegen beleeft aan seksuele contacten waarin urine een rol speelt.  De term kan verwijzen naar de voorkeur om te kijken naar een urinerende sekspartner of zelf bekeken te worden. Ook kan men het opwindend vinden om beplast te worden of zelf over de partner te urineren (golden shower). In sommige gevallen drinkt men ook de urine van de partner. Plasseks bestaat in verschillende vormen. Meestal beperkt het zich in eerste instantie door onder de douche in elkaars aanwezigheid te plassen. Later kan dit uitgebreid worden tot op de handen, andere lichaamsdelen of de geslachtsorganen te plassen. Het voelen van de warme urine van de partner is voor de liefhebbers van plasseks erg opwindend. Bij de meeste mensen gaat plasseks niet verder dan dit. Een kleinere groep gaat een stap verder en doet ook aan plasseks in bed, of drinkt de urine van de partner. Ook komt het voor dat men over zichzelf plast of de eigen urine opdrinkt. Meer info.

 

Galactophilia (erotic lactation): seksuele aantrekking tot de moedermelk of vrouwen die borstvoeding geven. Het kan ook kaderen binnen de parafile infantilism waarbij men de rol van baby aanneemt bij seks. Meer info

Emetophilia: seksuele aantrekkingskracht tot braken of het zien van het braken van iemand  Meer info

 

Coprophilia : degenen die opgewonden worden door fecale materie (stoelgang).  Coprolagnie, coprofilie, coprofilia of poepseks (ook wel scat of kaviar-spiele) is een vorm van seks waarbij iemand genoegen beleeft aan seksuele contacten waarin ontlasting een belangrijke rol speelt. Meer info

Frotteurisme : de term voor het seksueel opgewonden raken door lichamelijk contact met onbekenden. De term komt van het Franse frotter, wat wrijven betekent. Wanneer de ander de aanraking ongewenst vindt, geldt het als aanranding en is het strafbaar. Plaatsen waar frotteurisme frequent voorkomt zijn het openbaar vervoer en popconcerten. Het aanraken, zich tegen iemand aandrukken, betasten, strelen, is een vanzelfsprekend onderdeel van seksuele toenadering. Bij frotteurisme is deze toenadering -zoals bij alle seksuele parafilia- tot een bijzondere 'neiging' of zelfs tot een 'obsessie' geworden. Frotteurisme is eigenlijk het uiterste geval van toenadering zoeken met verontachtzaming van signalen van de ander. Soms leidt de aandrang ertoe om meer risico’s te nemen en iemand uit de nabije, bekende omgeving te betasten. Zo ontstaat een grensgebied tussen frotteurisme en een “tik tegen het achterwerk” of het ‘even’ vastpakken bij de borsten door een collega, leerkracht of oom “met de losse hand”. Eventueel gaat dit bijkomend gepaard met expliciet en ongepast seksueel taalgebruik. Deze handelingen worden ook wel seksuele intimidatie genoemd en kunnen de ernst van een parafiele aandoening aannemen, indien aan vergelijkbare criteria voldaan is als bij frotteurisme.  Vooral de sociale schade die men zichzelf hiermee kan toebrengen, kan aanzienlijk zijn.   Een aparte vorm is ook het snuiven of olfactofiel frotteurisme. Een aparte term bestaat er niet voor en de aandoening wordt ook eerder zelden gesignaleerd. De persoon stelt zich daarvoor opdringerig op in de omgeving van anderen (meestal vrouwen van een bepaald type) om op soms brutale, vernederende manier bepaalde geuren op te snuiven die een seksuele opwinding oproepen. 

Apotemnophilia
Apotemnophilia wordt gedefinieerd als seksuele opwinding veroorzaakt door het idee van het hebben van een afgesneden ledemaat of opgemaakt worden als een  geamputeerde.

Ursusagalmatophilia (plushophilia)
Seksuele opwinding door teddyberen of andere opgevulde dieren.

Klismaphilia
Klismaphilia is de term die wordt gebruikt om mensen die seksueel genot ontlenen aan klysma's. Men spoelt de dikke darm met water, wat leidt tot een massale stoelgangbeweging en voor sommige mensen leidt dit tot seksueel genot.

Dacryphilia
Iemand die seksueel opgewonden geraakt door te kijken naar iemand die huilt. Dit brengt enorme risico's mee tot gewelddadig gedrag omdat de persoon kickt op huilen, gaat hij/zij anderen gewelddadig behandelen tot ze wenen.

Formicophilia
Formicophilia wordt gebruikt om de seksuele verlangen te beschrijven van iemand die seksuele gevoelens ervaart door  onder insecten bedolven te worden of door insecten te worden opgegeten (vaak kevers of mieren). Terwijl de meeste mensen deze beestjes onmiddellijk wegkloppen zijn er anderen die ze juist over hun lichaam laten kruipen om daar opgewonden door te geraken.

Harpaxophilia
Harpaxophilia is de term die seksuele opwinding beschrijft bij de gedachte dat je slachtoffer bent van een overval. Dit is een soort van een extreme vorm van het Stockholm Syndrome (verliefd worden/sympathie betonen voor je overvaller of gijzelnemer).  In een bredere context kan je dit ook plaatsen bij mensen die alleen seks kunnen beleven in een gespeelde seksfantasiesituatie (zgn roleplaying seks) zoals slaaf, opgepakt door politie, overvallen door een misdadiger die hen knevelt en verkracht,  verzorgd door een verpleegster, dokter, enz.  Sommige van deze seksfantasieën komen ook terug in SM

Mysophilia
Mysophilia is seksuele aantrekkingskracht tot vergaand of rottend materiaal, of het nu vlees, menselijk vlees, of rottende kadavers zijn.

Parafiele infantilism (parafillic infantillism)
Parafiele infantilism is wanneer een persoon  seksueel opgewonden wordt door zich te verkleden als een baby, maar ook als een baby te worden behandeld. Deze mensen willen graag als baby aangepakt krijgen, krijgen een pamper aan, de fles of (nagemaakte) moederborst, willen slapen in een babybedje. Er is vaak overlapping met interesse voor urine, ontlasting of andere lichaamsvochten typisch voor baby's.  Soms is het ook gewoon een role-playing relatie, dat bijvoorbeeld de vrouwelijke partner de rol van moeder speelt.

Furries (animal role playing)
Het is een vorm van sexual role-play. Furries zijn mensen die zich verkleden in dierenkostuums en de persoonlijkheid van het dier overnemen. Ze doen dan seksuele handelingen na zoals de betrokken dieren dat zouden doen.  Ook bekend zijn  petplay, ponyplay, ponyism, kittenplay, or pup-play, enz.) Ponyplay/Pony spel is een BDSM fetish waar mensen gekleed zijn in een leren ruitertenue en de ander als pony, compleet met hoeven, beetjes, hoofdstellen en zadels.  Ze spelen paard en ruiter en het mondt meestal uit in diverse seksuele handelingen en fantasieën.  Sommigen gaan zeer ver en hebben zelfs aangepaste karren, een stal, enz.

Bestialiteit
Het gaat hier om mensen die seksuele gevoelens ervaren door seks te hebben met dieren. Sommigen geraken ook opgewonden door te kijken van personen die seks hebben met dieren. Meestal gaat het om mannen die kicken op het kijken naar beelden waar vrouwen seks hebben met dieren hetzij verkracht worden door dieren zoals hond of paard of waarbij ze de penis van het dier likken of strelen. Meer info

Necrofilie
Necrofilie, ook wel thanatophilia en necrolagnia, verwijst naar de intense seksuele aantrekkingskracht gevoeld door sommige mensen naar dode lichamen, het hebben seks met lijken. De term zou afkomstig zijn uit het werk van Krafft-Ebing genoemd Psychopathia Sexualis. Necrofilie is in de meeste landen strafbaar en wordt als afwijking beschouwd. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin necrofilie voorkomt onder mensen. Klaf en Brown (1958) merken op dat, hoewel zelden beschreven, necrofiele fantasieën meer voorkomen dan normaal gesproken aangenomen wordt. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan gevonden worden in het taboe dat op necrofilie rust. Meer info hier.

Seks met poppen
Sommige mensen kicken op het hebben van seks met levensgrote poppen. Vooral in Japan en andere Aziatische landen maar ook Verenigde Staten zijn er mannen die verliefd zijn op hun levensechte vrouwelijke pop, er mee slapen, er seks mee hebben, mee eten, enz. Sommigen nemen de pop zelfs mee in de auto.  Voor een aantal mannen is het een surrogaat voor een onmogelijke reële seksuele relatie, maar in aantal gevallen kunnen mannen alleen nog maar erotisch opgewonden geraken door met een vrouwelijke pop om te gaan.

Auto-erotische stikken (Autoerotic asphyxiation) of wurgseks
Autoerotic stikken/wurgseks is de term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe mensen seksueel genot ervaren door zich de adem af te snijden. Wurgseks, officieel ook wel auto-erotische asfyxie (AEA) genoemd, is een uiterst riskante vorm van seks waarbij de eigen keel of die van de partner wordt dichtgeknepen.  In sommige gevallen speelt het uitoefenen van macht een rol, maar meestal gebeurt het dichtknijpen op verzoek van de partner. Door het wurgen ontstaat een zuurstofgebrek in de hersenen wat tot een toestand leidt die op een lichte trip lijkt.  Erotische wurging is reeds eeuwen oud en heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de observatie dat opgehangen mannen bij het sterven een (doods)erectie kregen (angellust) en zelfs leken te ejaculeren. Omdat men niet besefte dat dit niets met erotische opwinding te maken had maar met druk op de ruggengraat en spierverslapping, begon men met verstikking te experimenteren, en het zelfs aan te bevelen als medicijn tegen impotentie.   Er zijn nogal wat dodelijke ongevallen gebeurd bij deze techniek waar mensen met een sjaal zichzelf of partner de keel dicht knepen of een zak over het hoofd trekken.  Er wordt vermoed dat mensen zoals acteur David Carradine, evenals Michael Hutchence, de zanger van INXS op deze manier om het leven kwamen. Het wordt dan ook beschouwd als een gevaarlijke seksuele perversie. Naar verluidt, zou het plaatsen van druk op je keel tot het punt van bijna flauwvallen de intensiteit van het orgasme verhogen. Lees hier verder

Vorarephilia (Cannibal fetish/Kannibalisme)
Vorarephilia wordt gedefinieerd als seksuele aantrekkingskracht door het idee te hebben te worden opgegeten door iemand of door het zelf opeten van een andere persoon, vaak in een hap. Typische voorbeelden van deze fetish is te vinden op websites als Muki's Kitchen.   Het meest bizarre voorbeeld is dat van Armin Meiwes (1 december 1961),een Duitser die in 2002 bekend werd als de internet-sekskannibaal, de Hannibal van Hessen, de Kannibaal van Rotenburg of als Armin Menschenfresser (mensenvreter).  Hij werd ervan beschuldigd Bernd Jürgen Brandes in maart 2001 te hebben gedood en opgegeten. Het unicum is het feit dat het slachtoffer er zelf om had gevraagd, en zelfs samen met Meiwes zijn eigen penis heeft geprobeerd te consumeren. 

Travestie is het gekleed gaan als een lid van de andere sekse dan men zelf is. Iemand die aan travestie of travesti doet heet een travestiet. Travestie komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Bij een vrouw in mannenkleding spreekt men van travesti. Mannen die zich voor openbare optredens op glamoureuze wijze als vrouwen kleden noemt men ook wel drag queens. Vrouwen die zich op deze wijze als mannen kleden heten drag kings.  Een travestiet is iemand die de behoefte heeft om kleren van het andere geslacht te dragen. Dit wordt ook wel ‘crossdressing’ genoemd. Travestie gebeurt in tegenstelling met drag eerder verdoken in de huiskamer. Travestie dient om de innerlijk beleefde (sub)identiteit via kleding, taal, gedrag, houding… naar buiten te brengen. Mannen die aan travestie doen voelen zich dus hoofdzakelijk wel man, maar nemen soms graag een vrouwelijk personage aan.Zolang dit binnen de privé-sfeer gebeurt en er niemand expliciet last van heeft, kan men bezwaarlijk van parafilie spreken. Pas wanneer de omgeving of de persoon zelf psychische of sociale hinder ondervindt, wordt travestie problematisch.  Lees hier verder

Seksueel sadisme. Het kan gaan om seksueel masochisme: het lekker vinden om vernederd, vastgebonden en geslagen te worden (zoals de slaaf bij s.m.) of om seksueel sadisme: opgewonden worden door het psychische en lichamelijke lijden van anderen (zoals de meester bij s.m.). Sadisme is plezier hebben aan of genoegen beleven aan het opzettelijk pijn doen of vernederen van een andere persoon of dier. In strikte zin gaat het hier om genotsbeleving aan de macht die de 'sadist' heeft ten opzichte van haar/zijn 'slachtoffer'. Een verkrachter is dikwijls een sadist: meer uit op de macht dan de daadwerkelijke seksuele daad. Als er door deze parafilie grote problemen ontstaan tussen de sadist en de omgeving, kan er sprake zijn van een psychische aandoening.
Sadisme is ook de dominante helft van sado-masochisme, een vorm van seksualiteit waarbij één van de personen een dominante rol speelt. Dit hoeft dan niet als kwaadaardigheid door de partner ervaren te worden, omdat deze vrijwillig een onderdanige rol speelt. De "sadisten" brengen de onderdanige partij, ook wel sub genoemd, pijn toe door middel van zwepen, heet kaarsvet en allerhande "speeltjes". (Het plezier in) de onderdanige rol wordt wel masochisme genoemd, al zijn anderen het hiermee oneens. In sadomasochisme is namelijk geen sprake van "sadisme", noch van "masochisme" in zijn zuivere vorm. Zie ook onder BDSM wensen en problemen.

Exhibitionisme
Exhibitionisme in ruime zin is het seksueel genieten van bekeken te worden. Het kan gaan om door kleding bedekte geslachtsorganen, of om een (deels) naakt lichaam en eventueel ook om seksuele gedragingen; het is het complement van voyeurisme. De WHO stelt dat exhibitionisme een parafilie is; het is terug te vinden in hoofdstuk V van de ICD-10 als seksuele afwijking (F65-2).  Het woord exhibitionisme wordt meestal gekoppeld aan het gedrag van mannen die zichzelf bloot laten zien. Een ander woord voor een man die zich onverwacht en ongevraagd bloot toont is een 'potloodventer'. Iemand die er mee geconfronteerd wordt, kan schrikken, maar in het algemeen is de exhibitionist niet uit op verdere seksuele toenadering.  In engere zin is exhibitionisme een voorkeur van een persoon voor het tonen (bekeken worden) boven aanraken.  Zoals steeds bij de DSM-definitie van parafilie moeten er twee elementen aanwezig zijn :  enerzijds aandrang, fantasieën of handelingen en anderzijds feitelijk strafbaar gedrag of persoonlijk lijden.  De opstellers van de DSM-criteria gaan ervan uit dat relationele problemen de persoon benadelen en op zich een reden vormen om naar verlichting te streven, ook al is er geen subjectief klinisch lijden. De meeste exhibitionisten zijn mannen, zeker als het aanstootgevende strafbare karakter als criterium genomen wordt.  De parafiele aandoening vindt bijna altijd haar oorsprong in de vroege adolescentie.  Exhibitionisme gebeurt in veel gevallen dwangmatig, in andere gevallen gebeurt het ook voor de lol of om de andere te choqueren.
Veelal neemt de ernst van de aandoening af na de leeftijd van 45 jaar, hoewel dit niet bij alle individuen het geval hoeft te zijn. Exhibitionistische aandrang en exhibitionistische fantasieën kunnen zeer verschillende vormen aannemen.  Het kan gaan om het louter willen tonen van de genitaliën of om publieke masturbatie.  Bij deze laatste groep kan het verschil worden gemaakt tussen dwangmatige masturbeerders die bij hun activiteiten ook risico’s nemen om te worden gezien, en publieke masturbeerders voor wie het enkel en alleen om het schenniskarakter gaat. Sommigen verkrijgen opwinding uit een shockreactie van het slachtoffer, anderen hopen op aandacht en toewending.  De keuze van de slachtoffers kan heel gericht (bijvoorbeeld een specifieke leeftijdsgroep), maar kan ook eerder toevallig zijn (bijvoorbeeld passanten in een park).  De keuze van de plaats kan stereotiep zijn (bijvoorbeeld park, schoolpoort, op de trein, in de auto), maar ook heel divers. 
Het probleem kan zich beperken tot het feitelijke gedrag, maar het gedrag kan ook vooral bedoeld zijn om masturbatiefantasieën voor thuis te voeden.  Exhibitionisme kan een opstap zijn naar agressievere vormen van zedendelinquentie (slachtoffers aanspreken en tegenhouden), maar kan ook op een stereotiepe manier beperkt blijven tot één gedragsvorm.  Typische voorkeuren zijn jonge (soms zeer jonge) vrouwen die door de pleger als seksueel aantrekkelijk worden ervaren, maar ook oudere vrouwen die dan vaak tot de leeftijdsgroep van de moeder van de pleger te behoren.  Er zijn ook exhibitionisten die zich enkel aan mannen tonen.  Specifieke aandacht moet uitgaan naar exhibitionisten die zich enkel of voornamelijk naar minderjarigen richten.
De mate van gezien willen worden, kan erg verschillen.  Bij sommige exhibitionisten is bijna eerder sprake van een voyeuristische tendens.  Ze masturberen bijvoorbeeld terwijl ze halfverdekt achter een boom in het park staan, of terwijl ze in de auto naast hun slachtoffer in de file staan of tijdens het inhalen op de snelweg.  Ze zijn er niet echt opuit om te worden gezien, maar worden soms onvoorzichtig bij stijgende opwinding. Lees hier verder

Voyeurisme is het heimelijk en doorgaans met seksuele lustgevoelens kijken naar een of meerdere mensen die geheel of gedeeltelijk naakt zijn en al dan niet seksuele handelingen verrichten. In het algemeen is de voyeur een man die een vrouw of een minnend liefdespaar bespiedt.  De voyeuristische behoefte van mannen wordt commercieel uitgebuit. Om hun kooplust aan te wakkeren worden in de reclame bijvoorbeeld foto's gebruikt van aantrekkelijke en vaak schaars geklede vrouwen die zich onbespied lijken te wanen. Voyeurisme hoeft op zich niet problematisch te zijn, tenzij de persoon of omgeving er onder lijdt. Mannen zijn over het algemeen meer voyeuristisch ingesteld dan vrouwen. Zowel homo- als heteroseksuele mannen genieten ervan dat de kleding de bedekte geslachtsorganen aftekent. Ook genieten ze er van als ze een ander (toevallig, maar het toeval wordt niet zelden gemanipuleerd) naakt zien. Het kan problematisch zijn als het gaat om heimelijk gluren (bespioneren) of juist hinderlijk staren. De hierboven beschreven beheersbare interactie wordt in zo'n geval doorbroken. Degenen die bekeken wordt voelt zich niet meer veilig. Dat kan tot grote problemen leiden. Voyeurisme speelt zich af op de grens van wat als strafbaar is gesteld. Daarom geldt ook hier dat voor een behandeling eventuele strafbare handelingen moeten worden stopgezet. De behandeling is er op gericht de toestand tot een beheersbare interactie terug te brengen.

Pedofilie
Pedofilie (woord afkomstig uit het Grieks; pais (παις, wortel paid- = 'knaap', 'kind', pedo = 'kind') en filia (φιλια, 'vriendschap')) is een term, die wordt gebruikt voor het zich seksueel primair aangetrokken voelen van volwassenen en bepaalde adolescenten tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn. Als volwassen gelden in dit opzicht degenen die ouder zijn dan achttien jaar en adolescenten zijn hier relevant, wanneer zij minimaal vijf jaar ouder zijn dan het kind.  Pedofilie is aanverwant aan pedoseksualiteit en kindermisbruik, maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Mannelijke homofiele pedofilie wordt ook wel pederastie genoemd. Het zich specifiek aangetrokken voelen tot pubers heet efebofilie. Pedofiel gedrag op het internet kan variëren van het bekijken en verspreiden van kinderporno tot het contact zoeken met minderjarigen, eventueel om deze ooit echt te ontmoeten. Wie strafbare zedenfeiten op kinderen pleegt, lijdt daarom nog niet aan de “psychische stoornis pedofilie”.  In seksuologisch opzicht is er een verschil tussen pedofilie (psychische stoornis) en pedoseksualiteit (beschrijvende aanduiding van het misbruikgedrag).  Pedofilie is dus een seksuo-psychiatrische diagnose die betekent dat iemand een intense seksuele aantrekking tot kinderen heeft.  Het is mogelijk om aan deze aantrekking te lijden en toch geen feiten te plegen.  Hierbij moet evenwel direct opgemerkt worden dat het bekijken van kinderporno (Kinderpornografie) gelijkstaat met het plegen van strafbare feiten.  Anderzijds is het mogelijk om kinderen seksueel te misbruiken en niet aan de psychiatrische stoornis pedofilie te lijden.  Daarom heeft in de forensische praktijk de term pedoseksualiteit de voorkeur.  Hiermee wordt in seksuo-psychiatrische termen verwezen naar de seksuele handelingen zelf.  Een handeling is “pedoseksueel”, indien het om strafbare feiten op kinderen gaat. Lees hier verder.

Bronnen :
http://queerlandia.com

http://gezondheidsgids.org

http://www.iter-hulp.be

http://nl.wikipedia.org

http://www.seksuologie-nijmegen.nl

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Als er geen subjectief lijden of geen sociale beperkingen of geen delinquentie is, dan mogen parafiele handelingen niet als parafilie in de zin van psychische stoornis gediagnosticeerd worden. Probleemloos fetisjisme is bijvoorbeeld als normaal te waarderen, maar bij een ander die daaronder lijdt, is psychotherapie aangewezen. Deze ambivalentie geldt bij bijna alle andere parafilieën als bijvoorbeeld travestie, voyeurisme, frotteurisme, consensuele SM. Er zijn vloeiende overgangen tussen psychische stoornis en normale uitdrukkingsvormen.
Gaat het om strafbare parafilieën dan gaat de DSM-IV-TR uit van ‘psychische stoornis’, omdat sociale en beroepsmatige conflicten en beperkingen altijd wel verbonden zijn aan het delinquente gedrag, ook al is er geen subjectieve lijdensdruk. Juridisch is dan de grens overschreden van dwang, manipulatie, exploitatie, vernedering en inperking van de zelfbepaling van de ander, bijvoorbeeld bij pedofilie, exhibitionisme en obscene telefoongesprekken.

Een bijzondere seksuele voorkeur, hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het is een probleem wanneer de voorkeur leidt tot relatie- of gezinsproblemen, of problemen in het sociaal sociaal leven of werk. Ook kan het zijn dat de voorkeur juridisch niet wordt toegestaan. Een bijzondere voorkeur kan ook een probleem vormen wanneer het zorgt voor schuld- of schaamtegevoelens; wanneer  voorkeur niet gewenst is of als er geen controle over is. Het zijn vaak voorkeuren waar je moeilijk met iemand over kan praten omdat er sterke oordelen op rusten. Een seksuologisch hulpverlener kan helpen om (anders) met bijzondere verlangens om te gaan.

In gesprekken met u en zo nodig met uw partner, gaan men eerst na wat er precies aan de hand is. De behandeling bestaat er uit dat u in gesprekken met een hulpverlener nagaat hoe u uw seksuele wensen zo vorm kunt geven dat de lijdensdruk bij u en uw omgeving verdwijnt. Bijvoorbeeld:

  • het kan zijn dat u moet leren uw seksuele impulsen wat meer te sturen;
  • het kan soms nodig zijn uw mogelijkheden om opgewonden te raken wat uit te breiden naar andere prikkels.

Het is niet per se de bedoeling van de behandeling om uw parafilie te doen verdwijnen. Dat kan (en hoeft) lang niet altijd. Het doel van de behandeling is dat u leert omgaan met de parafiele seksuele fantasieën, verlangens en gedragingen, zodat u uzelf en anderen niet benadeelt of beschadigt. Het therapiedoel zal derhalve minder ambitieus moeten zijn en liggen op het vlak wat is haalbaar is en niet strafbaar. Het doel moet gerealiseerd kunnen worden binnen de gegeven omstandigheden zodanig dat het uw leven metterdaad verbetert en niet in strijd is met de wet.

Wanneer er sprake is van gevaarlijk en strafbaar seksueel gedrag, wordt u doorverwezen  naar een daarvoor gespecialiseerde organisaties.

Vaak wordt gewerkt met een cliëntgerichte psychotherapie. Deze is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval gereduceerd, evenals de kans op symptoomverschuiving. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen.        

Meer info klik hier Voor cognitief-gedragstherapeutische behandeling klik hier.    Zie ook bij de behandelingsvormen voor meer info over elke specifieke aanpak.

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://queerlandia.com

http://gezondheidsgids.org

http://www.iter-hulp.be

http://nl.wikipedia.org

http://www.allesoverseks.be

http://lehmiller.com  (Characteristics Of Men Who Have Sex With Animals Infographic)

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.