Wat?

Bio-energetica is een (zelfverwerkelijkings) therapie, die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen. Het is een therapie die vooral ontwikkeld werd door Alexander Lowen, die in zijn denken sterk beinvloed wordt door Freud en zijn leerling Reich. Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken.

Alexander Lowen heeft betoogd dat lichaamshouding en lichaamstaal tot de essentiële instrumenten van de psychotherapie behoren. Hij vond dat de conventionele psychotherapie in dit opzicht tekort schoot. Hij maakte gebruik van een zestal karakterstructuren. Zijn standaardwerk is getiteld: "The language of the Body", het is in het Nederlands verschenen onder de titel: "Lichaamstaal en Karakter".

John Pierrakos breidde de psychotherapie uit met observaties uit de moderne natuurkunde gecombineerd met lichaamswerk uit de bio-energetica en de conceptuele visie van het padwerk van zijn echtgenote Eva Pierrakos. Zijn standaardwerk getiteld Core Energetics is in het Nederlands verschenen onder de titel Energetica van de Ziel.  De theorie van bio-energetica is een deel van de basis voor emotioneel lichaamswerk en de lichaamsgerichte psychotherapie.

Bio-energetica is de studie van de menselijke persoonlijkheid in termen van energetische processen van het lichaam volgens Lowen. Reich noemt deze levensenergie, die niet elektrisch is orgone, een kosmische basisenergie.

De Chinese filosofie noemt het tsji. (in het polaire yin en yang) Lowen ziet in beide wat. Deze geestelijke energie komt ook in het emotionele leven uit. Als iemand boos is laadt hij energie op, die hij niet meer kan verwerken en moet ontladen. Ook in het fysieke leven (bv. stofwisselingprocessen) kan men energie ontladen bv. d.m.v. de ademhalingstechnieken. Dat is vaak een beginpunt voor andere uitvalswegen van zelfexpressie zoals, beweging. Stem en ogen moeten geopend worden zodat er een grotere energie-ontlading plaats kan vinden. (bv. spontaan huilen, of schreeuwen) Lowen realiseert zich dat 99% van het lichaam bestaat uit vloeistoffen en stelt alle sensaties, gevoelens, en emoties voor als stromingen of golven binnen die verschillende vloeistoffen. (bloed, lymfe, vocht tussen weefsels etc).

 

De gevoelskracht van een expressieve beweging komt voort uit een onwillekeurige component, die samen met bewuste componenten bewegingen veroorzaken die een emotie uitdrukken a.h.w. 'een emotiestroom'. Storingen in de stroom manifesteren zich als 'blokken' vooral daar waar de beweeglijkheid van het lichaam verminderd is. Ze refereren aan, dood gebied', spierblok, spasticiteit in de spier en chronische spierspanning. Hierdoor ontstaan weer interacties naar energetische gebieden in de omgeving, waardoor allerlei psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

 

Bij het ontwikkelen van een depressie is er een energetische onderdrukking, die een aantal motorische bewegingen onderdrukt, net als de adembeweging en de seksdrift. Aanzetten van de 02 toevoer door een dieper adempatroon is dan gewenst. Het genot of voldoening - wat volgens Lowen het summum is in het leven - bestaat in het plezier van het ontladen van de energie, zodat er weer nieuwe energie kan worden opgeladen. 

Net zoals de andere lichaamsgerichte therapieën, gaat “bio-energetica” uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.

Binnen de bio-energetica, ook wel “bio-energetische analyse” genoemd, is het concept van levensenergie belangrijk. De essentie van levensenergie is de voortdurende cyclus tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen. Deze energiestroom kan worden geblokkeerd door spanningen in het lichaam, waardoor de beschikbare energie niet vrijuit kan worden gebruikt. Bio-energetische therapie is erop gericht door middel lichamelijke oefeningen het evenwicht in de energiestroom terug te brengen en blokkades op te heffen. Bio-energetische therapie wordt meestal toegepast als individuele psychotherapie.

 

Door verbale en non-verbale lichamelijke benaderingen kan het bv. nuttig zijn onderdrukte gevoelens te bereiken en bloot te leggen (bv. woede, huilen, schreeuwen). Indien bv. een stevige druk uitgeoefend wordt op de halsspieren, terwijl de persoon een geluid voortbrengt, zal dat geluid vaak een schreeuw worden. Het is van belang op te merken dat alle lichaamsoefening gen volgens Lowen pas zinvol zijn binnen een (psychoanalytische) situatie. karakterologie

 

Lichaamsoefeningen worden in de bio-energetica gegeven vanuit het genoemde mensbeeld en karaktertypes. De lichamelijke defensiemechanismen worden beschreven in 5 typen t.w.: a) schizoid, b) oraal, c) psychopathisch, d) masochistisch en e) rigide. Deze worden fysisch geduid op verschillende lichaamsdelen en hun verschillende psychische samenhang. Daarna wordt de bio-energetische conditie beschreven - (bv. zwak geladen, bevroren, wel uitvloeiend naar buiten maar niet helder) Om het denken van Lowen te illustreren nemen we bv. de bio-energetische beschrijving van de schizoïde karakterstructuur.

 

Deze term beschrijft iemand wiens gevoel van het zelf verminderd is, wiens ego zwak is en wiens contact met het lichaam en zijn gevoelens sterk teruggebracht is.

 

Bio-energetisch wordt vanuit de buitenkant van het lichaam energie geweerd uit de handen, het gezicht, geslachtsdelen en voeten. Fysiek: is het lichaam vernauwd en samengetrokken: spanningsgebieden bij de basis van het hoofd, schouder, bekkengewrichten en rond het middenrif. Het gezicht is maskerachtig, de voeten zijn koud, hoofd, romp en de benen worden vaak in hoeken met elkaar gezien. Psychisch: Een ontoereikend gevoel van het zelf vanwege een gebrek aan identificatie met het lichaam. Het karakter toont een hypergevoeligheid, die te danken is aan een zwakke egobegrenzing, waardoor psychisch een gebrek aan lading van stroom aan de buitenkant van het lichaam is ontstaan enz.

Oefeningen

 

Zoals al gezegd: de oefeningen worden inhoud gegeven vanuit de bovenbeschreven denkwijzen. Oefeningen zijn naast het Bio-energetisch denken een hulpmiddel om meer te leven en te genieten. Met behulp van de oefeningen kun je de zelfbeheersing vergroten (lees zelfverwerkelijking). De oefeningen hebben tot gevolg:

  1. Dat de mate van vibratie in je lichaam sterker wordt.
  2. Dat je benen en ie lichaam geaard worden. (steviger steun) en aardse levenskracht
  3. Dat je ademhaling dieper gaat. (geestelijk gericht)
  4. Dat je zelfbesef verscherpt wordt. 
  5. Dat je zelfexpressie toeneemt. (lees egocentrisme)

Bovendien kunnen ze je een beter figuur bezorgen, je seksuele gevoelens (hoogste genotprikkels) doen toenemen en je zelfvertrouwen vergroten. (lees zelfliefde)

Je kunt de oefeningen mechanisch doen maar dan heb je er weinig profijt van, pas vanuit een bewogenheid met de hele filosofie geoefend zullen ze volgens Lowen pas echt wat opleveren. Natuurlijk worden deze technieken in het onbijbels geestelijke kader tot zelfverwerkelijkingoefeningen.

Verschillende bio-energetische oefeningen kunnen zich specifiek richten op bijvoorbeeld:

Gronden / aarden / grounding – Grondingoefeningen zorgen voor het diepe besef van grond onder de voeten. Het zorgt ervoor dat de cliënt zich met beide benen op de grond voelt staan, letterlijk en figuurlijk.

Vrije energiestroom / levensenergie – Deze oefeningen richten zich op het wegnemen van spanningsblokkades in het lichaam. Het doel is een dynamischer gevoelsleven.

Betere lichaamshouding – Spanning die in het lichaam is ‘opgeslagen’ heeft directe invloed op onze lichaamshouding. Dit blijkt uit uitdrukkingen als “het hoofd laten hangen” of “gebukt gaan onder een zware last”. Met bio-energetica oefeningen wordt de lichaamshouding weer in balans gebracht.

Onbelemmerde ademhaling – Ademhaling staat in direct verband met emoties zoals verdriet, opwinding en rust. Door chronische lichamelijke spanning kan de ademhaling belemmerd worden. Bio-energetische oefeningen maakt de cliënt attent op de spanning en tracht de ontspanning in de ademhaling terug te brengen.

Emoties uiten -Wanneer er zich blokkades van spanning in het lichaam bevinden, voelt men zich vaak ook in de expressie van gevoelens geblokkeerd. De cliënt kan zich hierdoor geremd voelen, en zich minder vitaal voelen. Tijdens een bio-energetische sessie wordt in een veilige omgeving gewerkt aan een bevredigende gevoelsexpressie.

Lichaamsbewustzijn – In het “bio-werk”, zoals bio-energetica soms wordt afgekort, is er continu aandacht voor het bewust ervaren van het lichaam. Men leert om niet meer alleen met gedachtes bezig te zijn, maar ook te luisteren naar lichamelijke gevoelens.

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte begeleiding die d.m.v. oefeningen spanningen in het lichaam los maakt en je lichaam energetisch oplaad. Door het energetisch opladen ga je meer bewust worden van je lichaam, haar emoties en de gedachtestroom. Ook wordt helder hoe je houding je gemoed beïnvloed en andersom. Ontladen van en expressie geven aan deze emoties en gedachten zorgen voor de doorstroming.  Waardoor je energieker en vreugdevoller in het leven komt te staan. Je leert de emoties authentieker in te zetten nadat je geluisterd hebt naar hun taal.  Emotioneel lichaamswerk is een variante op bio-energetisch werken.

Je kan om vele dingen verdrietig of boos worden. Als je luister naar de emoties kan je voelen dat iemand jouw waarde van het hart betreed. Hoe beter je je emoties leert (her)kennen in je lichaam hoe eerder je weet waar het jouw om gaat. “Oh dat is de waarde die voor mij belangrijk is”, en zodoende hoef je niet je emoties te worden maar kan je aan de waarde van jouw hart uitdrukking geven.

Iemand zegt iets en ik voel b.v. de boosheid in mij opkomen, dan kan ik heel erg boos worden en me helemaal laten meevoeren met die boosheid, er zelfs in verstrikt raken. Als ik mijn waarde herken, b.v. gelijkwaardigheid, die verborgen ligt achter deze emotie, kan ik deze naar voren brengen. Ik zeg dan zoiets als, “Ik voel me niet gelijkwaardig als je dat zegt of als je zo doet”, dat is een wereld van verschil. Dan komt er een kwaliteit doorheen die aanvullend is en niet een spiraal die je naar beneden trekt en nog bozer maakt

Emotioneel lichaamswerk maakt je bewust van jouw spanning en verlost je van oude verhalen die je belasten en laten zien hoe jouw patronen werken. Door bewuster te worden van jouw verdedigingsmechanisme  kan het lijken dat het eerst pijnlijker aanvoelt omdat je zelf ervaart wat je eigenlijk doet. Paradoxaal genoeg is dat doorvoelen de opening naar verandering en meer levensvreugde, dus ontspanning.

 

 

Zo leer je waar je onderdrukt, negeert, afleiding zoekt, ontkent of dramatiseert.  We zijn vaak heel erg bang dat we door de mand vallen, dat de ander ons ziet zoals we 'echt' zijn. Het goede nieuws is dat de ander al lang gezien heeft hoe je 'echt' bent of hoe je iets doet. En wanneer je van elkaar weet dat dat zo is, valt er een last van je schouder. Dan wordt je gezien zoals je bent op dat moment en hoef je niets meer te verbergen. Je voelt je ontspannen en vrij. Je bent eindelijk jezelf, die je allang was.

Bio-energetica of emotioneel lichaamswerk neemt je mee doorheen een geheel van oefeningen die je (terug) in contact brengen met jouw lichaam. De oefeningen zijn opbouwend en nemen je stelselmatig dieper mee in je eigen lijf, naar jouw thuis. Ze hebben in de eerste plaats tot doel de spanningen in je lichaam op te heffen. Bio-energetica kan je letterlijk vertalen als "levensenergie" en maakt je meer bewust van je levensenergie en ook van de spanningen die je beletten om die energie te voelen. Die spanningen - vaak van psychische aard (denk bv. aan stress) - zetten zich vast in je spieren en veroorzaken chronische spierspanningen. De oefeningen richten zich naar de spanningsgebieden in je lichaam en laten je toe de opgebouwde spanning los te maken. Dit geeft vaak een gevoel van vreugde, opluchting, ruimte, vertrouwen en een comfortabel lichaamsgevoel. In "De kracht van Bio-energetica" worden deze klassieke bio-energetica-oefeningen afgewisseld met ademoefeningen, actieve meditatie en danstherapie.

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/

http://www.stichting-promise.nl/

http://www.connygielis.nl/methoden/emotioneel-lichaamswerk

http://www.therapiehulp.nl/therapie

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Vreugde: overgave aan het lichaam. Alexander Lowen
Liefde, seks en het hart. Alexander Lowen
Bio-energetische oefeningen. Alexander & Leslie Lowen

De grondlegger van de methode Emotioneel lichaamswerk en oprichter van Instituut emotioneel lichaamswerk en Centrum Venwoude is Ted Wilson.
Het voelt goed, emoties beter begrepen. Ted Wilson
Jij bent morgen, nieuwe mens opkomst. Ted Wilson

Nog een ontzettend leuk en goed boek over Bio-energetica en karakteranalyse is;
Je lichaam als een spiegel. Ansgar & Dietlinde Rank.

Websites

http://www.stichting-promise.nl/

http://www.connygielis.nl/methoden/emotioneel-lichaamswerk

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.