Burns Sarah-Lee

Informatie
Aard praktijk: 
Online hulpverlening
Therapie op verplaatsing
Vorming/training op verplaatsing
Individuele praktijk
Geslacht: 
Vrouwelijke hulpverlener
Talen: 
Nederlands
Opleidingen
Basisopleiding: 
Opvoeder/begeleider
Seksuologisch hulpverlener (hogeschool)
Andere dan genoemde basisopleiding (zie verder)
Toelichting opleidingen en bijscholingen

Basisopleiding: Toegepaste Psychologie, Fontys Eindhoven.
Postgraduaat: Seksuologische Hulpverlening, UCLL- Diepenbeek.
Counselling i.o., Stichting Counselling Nederland.

Vormen van seksuologische werkzaamheden
Advies inzake seksualiteit personen met een (chronische)ziekte of fysieke beperking
Advies inzake seksualiteit personen met een handicap
Familie- en relatietherapie
Therapeutische hulpverlening/adviesfunctie seksuele en relationele problemen
Voorlichting/Vorming/Training/Preventie inzake seksualiteit
Voor wie?
Kinderen
Pubers
Jong volwassenen
Volwassenen
Personen met een mentale handicap
Personen met een fysieke handicap
Specialisatie in seksuologische problematieken
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Anticonceptievragen
Problemen bij het vrijen
Problemen om zich te ontspannen bij seks
Problemen seksuele opvoeding/seksualiteit kinderen
Relatieproblemen
Schaamte voor het eigen lichaam
Seks bij lichamelijke beperking/handicap
Seks bij personen met een mentale handicap
Seks bij ziekte
Verwerking van een handicap
Specialisatie methodiek van behandeling
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Rationeel Emotieve Therapie R.E.T.
Oplossingsgerichte cognitieve therapie
Coaching

Locatie

Chinty
Rijksweg Noord 8
6031 BM Nederweert
Nederland
NL

Location


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.