Wat?

Omschrijving

Beeldende Creatieve Therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of verbetering van het cognitief of lichamelijk functioneren of het psychisch welzijn. (Definitie van creatieve therapie van de Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie BVCT)

Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie. De beeldend therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat de therapeut op de hulpvrager afstemt en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldende werken op gang wordt gebracht dat gelijk loopt met het door de hulpvrager beoogde psychische proces. De therapeut stemt zijn aanpak en behandeling af op  hulpvraag, levensfase en draagkracht van de cliënt.

Procedure

Na aanmelding volgt een intake en observatie waar de aard en oorzaak van de problemen wordt onderzocht. Aansluitend wordt, op grond van de hulpvraag, in samenspraak met de hulpvrager, een behandelplan opgesteld. De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen van alternatief gedrag, het ervaren van gevoelens en gedrag, of op verwerking. Nadat de behandeling is gestart, wordt op vaste momenten met de cliënt geëvalueerd. De beeldende therapie wordt in overleg met de cliënt afgerond als het gestelde doel bereikt is.

Doelen van de creatieve/beeldende therapie:

Emotionele problemen
Het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.
Gedragsmatige problemen
Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.
Conflictverwerking
Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.
Egoversterking
Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.
Sociaal functioneren
Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.
Communiceren binnen relaties
Verwerking van seksueel misbruik en incest

Klachten

Mensen met psychosomatische aandoeningen kunnen last hebben van een gevarieerd aantal aan gevoelens of lichamelijke klachten. Controleverlies, machteloosheid, depressie, passiviteit, vermoeidheid, rouw vanwege functieverlies of veranderd levensperspectief en pijn in gewrichten of lichaamsdelen, kunnen daar onderdeel van uitmaken. Creatieve therapie beeldend kan cliënten met dergelijke problemen een taal bieden waarin zij vorm en uitdrukking kunnen geven aan bijvoorbeeld hun verdriet, angst, pijn en woede. Het vinden van beeld en woord voor het lichamelijk ervaren, het psychomotorisch uiten daarvan in beeldende handelingen en het doorvoelen van de betekenis van de beperkingen van de ziekte kan door creatieve therapie beeldend gestimuleerd worden. Dit is voornamelijk te overwegen wanneer cliënten:

• Geen woorden voor ervaringen, gedachten of gevoelens kunnen vinden
• Moeite hebben met het accepteren van hun beperkingen
• Veel rationaliseren, dan wel zich verhullen in taal
• Moeite hebben met hun binnenwereld naar buiten te brengen
• Moeite hebben met het ordenen en begrenzen van emoties
• Moeite hebben met voelen en doorleven van gevoelens.

Over het algemeen sluiten creatief therapeutische interventies goed aan bij cliënten die gevoeligheid tonen voor beelden, metaforen en eigenschappen van materialen (kleuren, vormen, textuur). Een contra-indictie kan zijn dat de cliënt zich te zeer overgeleverd voelt aan het materiaal en zich te onveilig gaat voelen.

Soms is de hulpvraag van een cliënt met lichamelijke klachten heel verstrooid. In de beginfase van de creatieve therapie beeldend kan het beeldend werken een manier zijn om in contact te komen met zichzelf, de klachten te leren herkennen en invloeden op de klachten leren registreren. Het beeldend werk maakt zichtbaar wat er in de cliënt omgaat, wat vervolgens verbaal kan worden gemaakt om verbanden te leggen. Beeldende activiteiten kunnen een cliënt helpen om stil te staan bij eigen gedachten en gevoelens. 

Klachten: ADHD, burn-out, relatieproblemen, onzekerheid, spanningsklachten, traumatische ervaringen, eetproblemen, faalangstig, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, concentratieproblemen, verliesverwerking, agressief, geen overzicht meer, leeg voelen, emoties moeilijk kunnen verwoorden, contactproblemen of sociaal onhandig, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, moeite met samenwerken, moeilijk grenzen kunnen aangeven, angstig, seksueel misbruikverwerking,...

 

Bronnen

Demmer, T. & Boschloo, I. (2004). In: Pool, G., Heuvel, F., Ranchor, A.V. & Sanderman, R. (2004). Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Van Gorcum.

“Beeldende therapie module bij traumaverwerking met kinderen die incestslachtoffer zijn” Akerboom, Erna & Vaessen, Nathalie Lees hier de scriptie

http://www.vaktherapie.nl/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra informatie met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

“Als je psyche je lichaam ziek maakt” Praktijkonderzoek naar hoe het lichaam binnen de creatieve therapie beeldend ingezet kan worden bij de behandeling van psychosomatische klachten bij jongeren en volwassenen. Zembra Wüstenhoff  Wieke Hoonte Hogeschool Utrecht Creatieve Therapie, beeldend 2006 - 2007 Lees hier de scriptie

“Beeldende therapie module bij traumaverwerking met kinderen die incestslachtoffer zijn” Akerboom, Erna & Vaessen, Nathalie Lees hier de scriptie

Terug naar de basis: Filosofisch gekleurde zoektocht naar het belang van liefde als basis voor de creatieve therapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Elvira Kok  Lees hier de scriptie

Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie. In 2006 is van overheidswege door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) de term ‘creatief therapeuten’ (creatieve therapie) vervangen door ‘vaktherapeuten’ (vaktherapie), en is geadviseerd om een samenwerkingsverband aan te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie. Allen, beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorisch therapeuten, worden sinds 2006 gerekend tot de vaktherapeutische beroepen. http://www.vaktherapie.nl/

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.