In deze rubriek vindt u meer informatie over de deontologische en ethische code waaraan een professionele seksuologische hulpverlener zich dient te houden.  Deze code werd onderschreven door de hulpverleners die zich op deze website aangemeld hebben.  U vindt ook links naar de deontologische codes van beroepsorganisaties waar verschillende hulpverleners van deze website bij aangesloten zijn. Verder vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen wanneer u oordeelt dat een seksuologisch hulpverlener van deze website zich niet aan de deontologie heeft gehouden tijdens de contacten die u met hem/haar heeft onderhouden.

Deontologische en ethische code seksuologische hulpverlener

Deontologische code beroepsorganisaties

Klachten omtrent een seksuologische hulpverlener van deze website

Handelt uw seksuoloog/seksuologisch hulpverlener volgens elementaire professionele deontologische regels : doe hier de test.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.