Wat?

De duplomethodiek is ontwikkeld door psychotherapeute Marleen Diekmann-Schoemaker (1949 - 2007). Eigenlijk bij toeval. ln haar praktijk werkte ze vanuit,de contextuele theorie. Deze gaat ervan uit dat veel symptomen en emoties samenhangen met - vaak onzichtbare - loyaliteiten en banden met naaste familie en voorgaande generaties. Op een dag pakte Diekmann de duplopoppetjes van haar longste dochter erbij om die verhoudingen zichtbaar te maken. Het bleek een gouden greep. Ze kreeg er mensen mee aan het praten en het hielp cliënten om meer zicht te krijgen op vaak pijnlilke situaties uit het verleden. ln haar latere werk met oorlogsslachtoffers en vluchtelingen op de Balkan en in Afrika bleken de plastic poppetjes bovendien een heel goed hulpmiddel om taalproblemen te overbruggen.'Een taal erbij' behoort inmiddels tot het vaste repertoire van contextueel hulpverleners.

Hulpverleners in seksuologische context maken gebruik van de kracht van dit originele verfrissende materiaal.  De Duplopoppetjes  worden aangewend om de verbale communicatie te ondersteunen in de begeleiding van kinderen en hun ouders en zelfs bij volwassen cliënten.  De cliënt identificeert zich met bepaalde figuren en rollen van de poppetjes en kent rollen van partner, kinderen, familie, collega’s, toe aan andere poppetjes.  Door de onderlinge verhoudingen te plaatsen en te verplaatsen verheldert  de cliënt zijn eigen problematiek. Sommigen vinden het misschien naïef dat een hulpverlener komt aandraven met poppetjes om een problematiek ter sprake te brengen.  Maar eenmaal als men er mee aan het werk gaat, blijkt dit toch heel empowerend te werken.  De cliënten zetten samen de hulpverlener de poppetjes. Dit werkt  héél empowerend. Het leuke is dat de duplo’s bestaan in verschillende huidskleuren, er zijn er zelfs met grijze haren. Er  zijn ook verschillende formaten  zodat alle mensen zich hier in kunnen herkennen.

De duplopoppetjes en andere  hulpmiddelen fungeren als een visualisering van de werkelijkheid van de cliënt.  Ze spreken zijn voorstellingvermogen en zijn verbeeldingskracht  aan. Niet iedereen slaagt erin in een therapeutische setting om gevoelens onder woorden te brengen.

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Artikel ivm het gebruik van Duplopoppetjes bij de behandeling van seksueel misbruik. Klik hier om verder te lezen.

Interview met een hulpverleenster die werkt met Duplopoppetjes. Klik hier om verder te lezen.

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.