Wat?

EFT (Emotionele bevrijdingstechnieken) wordt veelvuldig ingezet om de verwerking van trauma en angsten, lichamelijk of psychosomatische klachten (hoofdpijn, migraine, rugpijn,) en verslavingen te behandelen. Het doel van de techniek is desensitisatie, de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd. Het wordt aangeleerd in Israëlische scholen, gebruikt door het Rode Kruis in oorlogsgebieden en in Kankerafdelingen van verschillende Duitse ziekenhuizen... Opvallend is de vaak verrassend snelle en blijvende verbetering. EFT wordt ook ingezet bij woedeaanvallen, pijnbestrijding, verslavingen, begeleiding van CVS, en heel wat andere uitdagende situaties.  Voor sommigen is de therapievorm erg controversieel omdat het wetenschappelijk niet echt bewezen is dat het werkt. Maar dat geldt wellicht voor alle psychotherapieën.

EFT is een van de methoden van de energiepsychologie, en van de alternatieve geneeswijzen. De methode werd ontwikkeld door Gary Craig, NLP- master en makelaar met een achtergrond als civiel ingenieur, die zelf benadrukte dat hij niet over medische of psychotherapeutische kwalificaties beschikte. EFT is een vereenvoudiging afgeleid van de (Emotional) Thought Field Therapy. (Meer info hier)

Emotional Freedom Techniques  of EFT is een vorm van emotionele acupressuur. EFT is een methode die de spanning of emotionele lading van een probleem of klacht afneemt en je zo emotioneel en fysiek bevrijdt. Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn. Dit tikken maakt de emotie los. Hierdoor verdwijnt de negatieve lading die verbonden is aan de oorspronkelijke ervaring van de klacht of het probleem. De energie stroomt opnieuw vrij en je voelt je in evenwicht.

EFT (in Engels TFT) beweert mensen te kunnen genezen van een verscheidenheid van psychische problemen, zoals fobieën, paniek, post-traumatische stress-stoornis, verslaving, seksuele problemen, pijn, depressie, woede, algemeen nood, en nog andere, minder ernstige problemen, zoals nagel bijten, enz.

Voor het toepassen van Emotional Freedom Techniques worden de volgende stappen gezet:

Voormeting. De intensiteit van de negatieve emotie wordt gescoord tussen 0 en 10, waarbij 0 geen en 10 veel is. Dit is een subjectieve score, een SUD-score).
De onbewuste weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken, door het uitspreken van de affirmatietekst "Ik accepteer mezelf helemaal ondanks [het probleem]" terwijl gewreven wordt op de "sore spot" (het neurlolymfatisch-reflexpunt uit de toegepaste kinesiologie, zie plaatje) of geklopt op het "karate punt".
Een serie acupressuurpunten wordt behandeld (beklopt) onder het uitspreken van herinnerwoorden, zoals: "mijn hoofdpijn", "mijn angst", "mijn verdriet", etc.
Nameting.

In de energiepsychologie wordt elk probleem aangepakt door het te scheiden in specifieke herinneringen en deze weer onder te verdelen in aspecten. Aspecten zijn alle delen of details van een probleem. Dit kunnen symptomen zijn, lichamelijke sensaties, alle zintuigelijke waarnemingen, emoties en gevoelens, triggers, maar ook oordelen. Alle aspecten moeten apart worden behandeld, en systematiek is zeer belangrijk.

Als de therapie effectief is zal de patiënt zich ontspannen, wat gepaard gaat met rust en gapen.

EFT is een op meridianen gebaseerde psychotherapievorm (MBT). EFT maakt gebruik van de meridianen als koppeling tussen lichaam en geest. EFT hoort bij geen enkele filosofie, en geloven moet je ook al niet, want het lukt zelfs als je er niet in gelooft beweren de therapeuten. Bijna alle negatieve aangevoelde emoties worden ergens in het lichaam vastgehouden. Of een emotie wordt vastgehouden kun je testen door aan de ervaring terug te denken. Als je deze dan kan voelen, zit de emotie nog steeds in je systeem (meridianen). EFT maakt voor een eventuele behandeling geen onderscheid tussen verschillende emoties. Alle negatieve emoties worden aanzien als een verstoring in het energiesysteem. Dus alle soorten emoties worden op dezelfde manier ontladen aan de hand van de EFT-Methode. 

Emotionele ongemakken worden veroorzaakt door verstoringen die optreden in het meridiaansysteem van het lichaam. Wat deze verklaring niet zegt is dat deze angsten, en andere emotionele, turbulenties het gevolg zijn van traumatische herinneringen. Aan de ene kant heb je natuurlijk het pijnlijke beeld dat je voortdurend oproept en aan de andere kant heb je de gevoelens die je parten spelen, maar het naar boven komen vandeze ongemakken wordt veroorzaakt door de ontregeling/verstoring in het meridiaansysteem.

Op het moment dat je deze toestand terug in evenwicht brengt, ben je de ongemakken kwijt, maar het pijnlijke beeld of herinnering blijft bestaan, maar nu veel minder beladen, pijnlijk en emotioneel als voorheen. Met EFT haal je de emotionele lading ervan af. Elke verstoring in het energiesysteem voorkomt normaal functioneren.


EFT en negatieve emoties

De basis van EFT is dus ONTSTOREN van verstoringen door het tikken op verschillende acupunctuurpunten, met name eindpunten van de meridianen. Maar er is meer nodig dan dat. Men moet tijdens het tikken gefocust blijven op de herinnering.
 

Wetenschappelijk

In het onderzoek van Steven Wells, gepubliceerd in Journal of Clinical Psychology [1], worden EFT en diafragma-ademhaling vergeleken als interventie bij kleine-dierenfobie. Het resultaat voor de EFT-groep was een significante vermindering van de angst voor kleine dieren - zowel blijkend uit het vermogen om de dieren te benaderen als uit de zelf aangegeven score voor angst. Deze resultaten bleken na 6 en 9 maanden nog steeds aanwezig. Het rapport van Wells et all. wijst zelf op de methodologische onvolkomenheden en stelt dat er geen conclusies getrokken kunnen worden. Het beveelt een aantal vervolgonderzoeken aan (o.a. placebocontrole, kloppen op andere posities.)

Het enige onderzoek tot nu toe dat niet alleen naar de effectiviteit, maar ook naar het werkingsmechanisme van EFT keek, is een vervolgonderzoek dat werd uitgevoerd door Waite en Holder. Waite en Holder concluderen in Scientific Review of Mental Health Practicer [2] dat de therapie een goede werkzaamheid heeft, maar dat dit te danken is aan de geïncorporeerde reeds bekende technieken en dat het voor EFT specifieke kloppen verder niet van invloed is.

 

Bronnen

http://www.eft-instituut.be/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotional_Freedom_Techniques

http://www.eft-online.be

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra informatie met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien deEFT boek aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.eft-instituut.be/  

http://www.eft-online.be/

http://www.thoughtfieldtherapy.net/

http://www.rogercallahan.com/freestuff.php

 

 

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.