Wat?

Wat?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitisation and reprocessing’. Het is een moeilijke engelse term, die inhoudt dat  je moeilijke gebeurtenissen verwerkt door er over te vertellen terwijl je oogbewegingen maakt van links naar rechts en terug.  Normaal gezien worden dagelijkse gebeurtenissen verwerkt in je dromen. Als je droomt, bewegen je ogen heel erg snel van links naar rechts. Sommige gebeurtenissen zijn zo moeilijk, dat men ze niet alleen kan verwerken. Via die EMDR bootst men na wat er ‘s nachts in de slaap gebeurt. Op die manier kan je die moeilijke herinneringen toch nog achter je laten. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat de meeste mensen goede effecten hebben van EMDR. Dat wil zeggen dat bepaalde herinneringsbeelden na zo’n sessies minder hevige gevoelens oproepen, zoals angst en verdriet, schaamte of schuld.

Theoretisch

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, en waarbij een causale relatie tussen deze ervaring en de huidige symptomatologie (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen) aannemelijk is. Deze therapie wordt in seksuologische context vooral gebruikt bij situaties van seksueel misbruik.

Het doel is de verwerking van herinneringen aan identificeerbare traumatische ervaringen. Hierdoor kunnen problematische gevoelens en klachten, ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat, worden verminderd. Het stimuleren van zelfvertrouwen en positieve gevoelens.

Achtergronden

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) is een in 1987 ontwikkelde behandelmethode voor kinderen, jeugdigen en volwassenen van alle leeftijden die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornis (ASS) of Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Specifiek voor deze aanpak is de afwisselende links-rechtsstimulering van de hersenen, bijvoorbeeld via een koptelefoon of via oogbewegingen, waardoor een nieuw netwerk in de hersenen ontstaat. EMDR is in 1987 ontwikkeld door F. Shapiro, die ontdekte dat snelle oogbewegingen, gecombineerd met het oproepen van de traumatische herinneringen, een kalmerend effect heeft op storende gedachten en herinneringen. EMDR mag alleen worden aangeboden door behandelaars die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd. De behandeling vindt plaats volgens een vast protocol dat uit acht stappen bestaat.

Wetenschappelijke studies

Er zijn inmiddels een reeks wetenschappelijke studies verricht naar de werkzaamheid van EMDR bij Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Volgens de meest recente richtlijnen van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de American Psychiatric Association (APA) en de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen is EMDR, met imaginaire exposure, 'treatment of choice' voor psychotrauma.

De ervaring leert dat als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit beeld wordt bevestigd door een meta-analyse over alle studies naar de psychotherapeutische- en medicamenteuze behandeling van PTSS: "The results of the present study suggest that EMDR is effective for PTSD, and that it is more efficient than other treatments" (Van Etten & Taylor, 1998).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Recent onderzoek toont aan dat EMDR goede resultaten oplevert bij personen die seksueel ongewenst gedrag meegemaakt hebben zoals een verkrachting. Meer info en een voorbeeld zie http://www.breinwerk.be/emdr_voorbeeld.php

Praktische gegevens

De Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA UTRECHT
E-mail: vereniging@emdr.nl
www.emdr.nl

Bronnen

http://www.seksueelgeweld.info

http://www.marjan-gerarts.be/wp/emdr/

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

www.emdropleiding.nl
www.emdrkindenjeugd.nl
www.emdria.org (international organization)
www.emdr.com (American Institute)

Documentatie

De Jongh, A., E. Ten Broeke (2003) Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma (derde druk 2006) Amsterdan, Harcourt publishers
ISBN 90 265 1724 6

Door EMDR Kind en Jeugd is cursusmateriaal ontwikkeld, bestemd voor de opleiding en bijscholing van kinder- en jeugdtherapeuten. De materialen worden beschikbaar en toegankelijk gemaakt bij de respectievelijke trainingen.

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.