Wat?

De fasciatherapie is een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten. Fasciatherapie bewandelt nieuwe wegen in de therapeutische en pedagogische wereld en biedt efficiënte oplossingsmogelijkheden aan.

Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden. Hieruit kan men afleiden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben.

Fasciatherapie wordt toegepast door kinesitherapeuten. Ze hebben een moeilijke en langdurige opleiding doorlopen die hen in staat stelt om op een efficiënte manier klachten te behandelen, dit vanuit de hierboven beschreven brede invalshoek.

Zo'n 35 jaar geleden ontwikkelde professor Bois, een Franse osteopaat en kinesitherapeut, de fasciatherapie. Deze stroming binnen de kinesitherapie gelooft in de kracht van zachte behandelingen, maar is niet zo bekend.

Fascia is de Latijnse benaming voor het bindweefsel dat als een spinnenweb in en tussen onze spieren, botten, gewrichten, organen en bloedbanen ligt. Het elastische en glijdende membraan loopt van kop tot teen net onder de huid, maar vinden we ook dieper in het lichaam terug. Sinds Andreas Vesalius de anatomie van een lijk in de 16de eeuw voor het eerst onder de loep nam, werd dat 'overtollige' weefsel genegeerd of zelfs weggesneden. Tot 1980 werd fascia uitsluitend als verbindings- en ondersteuningsorgaan beschouwd, maar onderzoekers, chirurgen en kinesitherapeuten kregen steeds meer interesse in dat fijnmazige netwerk dat zich over het hele lichaam uitstrekt. Ze ontwikkelden nieuwe technieken om ook de anatomie van een levende patiënt onder de loep te nemen, zodat wetenschappelijk onderzoek kon bewijzen dat het bindweefsel eigenlijk continu in beweging is en zich onder druk kan aanpassen. We kunnen van onderen naar boven, van links naar rechts of van achteren naar voren bewegen (of omgekeerd natuurlijk), maar als we een beweging correct uitvoeren moet ook dat driedimensionale weefselnetwerk in actie komen. Als we bijvoorbeeld op een toetsenbord tokkelen, hoeft niet alle kracht uit onze vingertoppen te komen. Onbewust neemt ons hele lichaam aan die beweging deel en daar zijn niet alleen spieren en botten, maar ook de fascia verantwoordelijk voor. Het weefsel is van belang bij de krachtverdeling tijdens bewegingen, maar speelt ook een grote rol bij een goede doorbloeding en helpt het lichaam af van overtollig vocht. In dat weefselweb zitten bovendien minuscule waarnemingsorganen die onze hersenen op de hoogte houden van wat er zich in ons lichaam afspeelt. Op die manier kan het naast onze lichamelijke gezondheid ook onze gemoedstoestand beïnvloeden. Gezond bindweefsel maakt van ons lichaam dus een goed functionerend en samenhangend geheel.

Hoe bekijkt de fasciatherapeut de pathologie?

“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het bindweefsel als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd. Het verhinderde zelfs de anatomicus een duidelijk beeld te krijgen van de topografische ligging van de lichaamstructuren: bij anatomische dissectie werd zoveel mogelijk weggesneden en verwijderd om een juist beeld te krijgen van het lichaam.

Onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, een oefentherapie, introspectie en indien gewenst, een therapeutisch gesprek. Indien de klacht zuiver lichamelijk is volstaat een doelgerichte manuele behandeling en een ondersteunende oefentherapie. Bij meer complexe klachten zoals stressgebonden aandoeningen, aspecifieke klachten, nieuwe aandoeningen zoals fibromyalgie en CVS, of meer psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie wordt de lichamelijke aanpak ondersteund en aangevuld met een psychogene benadering.

Deze originele benadering onderscheidt zich duidelijk van andere visies en methodes.  Via aangepaste instructies wordt de patiënt zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam; hij ervaart en ontdekt nieuwe bewegingspatronen, vergroot zijn bewegingsmogelijkheden, neemt spanningsveranderingen en andere nuttige fysiologische reacties waar.  De bewustwording van deze fenomenen brengt de persoon in een salutogene gemoedstoestand. Ook van deze vitaliserende toestand kan hij zich bewust zijn en kan hij informatie putten voor de verdere aanpak van zijn probleem. Dit opnieuw op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. De juiste pedagogische ondersteuning en begeleiding is daarbij noodzakelijk.

Het doel hierbij is dat de patiënt zijn aandoening zelf in handen kan nemen door zichzelf, zijn reacties, zijn beweging en gedrag waar te nemen om zo tot een verandering te komen (link naar somato-psychopedagogie). Daarbij bekleedt de fasciatherapeut zowel een therapeutische, een begeleidende als een pedagogische functie.

'Omdat de fascia als een fijnmazig web door het hele lichaam loopt en zo'n brede invloed uitoefent kunnen patiënten met heel uiteenlopende klachten bij ons terecht', vertelt Martine Van Gele. 'Zo krijgen we mensen over de vloer die last hebben van ontstekingen, geblokkeerde gewrichten of blessures, maar zijn ook patiënten met artrose welkom. Fasciatherapie kan bovendien nuttig zijn om klachten of letsels te voorkomen en werkt vaak ondersteunend in combinatie met andere behandelingen. We kunnen kankerpatiënten of mensen die aan Parkinson of MS lijden bijvoorbeeld bijkomende begeleiding aanbieden. Daarnaast werken we samen met gezonde mensen die - bijvoorbeeld op professioneel vlak - voor een grote uitdaging staan. We brengen hen terug in contact met hun lichaam en helpen voorkomen dat ze enkel aandacht hebben voor wat er zich in hun bovenkamer afspeelt.'

Bronnen en meer info

https://www.fascia.be/nl

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/823/Alternatieve-Geneeskunde-Algemeen/article/detail/2146656/2014/12/09/Ontdek-de-zachte-kracht-van-fasciatherapie.dhtml

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

https://www.fascia.be/nl/fasciatherapie/opbou...

https://www.fascia.be/nl/contact/therapeuten

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/823/Alternatie...

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.