Haptotherapie

Wat?

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie / begeleidingsvorm. Ze is er op gericht de cliënt weer in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf. 
In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en belevingsgerichte activiteiten, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol. Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert en jezelf terughoudt. Of juist teveel investeert. 

Het geeft je inzicht in de wijze waarop je in het leven staat. En in de wijze waarop je omgaat met je problemen en klachten.

Haptonomie

Haptonomie gaat over hoe jij omgaat met jezelf, met de ander èn de relatie tussen jou en die ander. Haptonomie gaat hierbij uit van jezelf: “Je moet wel thuis zijn als je iemand wilt ontvangen”. Haptonomie laat je ontdekken hoe jij jouw eigen keuzes kan maken en jouw eigen beweging kunt inzetten en daarmee richting aan jouw leven kan geven, jouw eigen vermogens kunt aanspreken en relaties kunt aangaan met anderen.
Het naar waarde schatten van de je lijf heeft bij haptonomie een belangrijke rol. Wij mensen denken ons suf, letterlijk. In je lijf kun je dan nog waarnemen hoe jij werkelijk in een situatie staat.

Een voorbeeld hiervan:
Je kunt denken dat je een situatie goed aan kunt terwijl als je op zo een moment je lijf kunt waarnemen zou je ervaren dat je spieren snaarstrak staan. Waarschijnlijk is het respectvol naar jezelf en de ander toe om toe te geven dat je het spannend vindt, dat je misschien wel hulp kunt gebruiken. Vaak is het dan zo dat de situatie leuker wordt en het eindresultaat beter.

Het appèl naar jouw eigen vermogens en mogelijkheden is de essentie binnen een haptonomische begeleiding: Niet de begeleider “gaat jou beter maken”, maar samen gaan we op zoek naar hoe jij vrijer en meer eigen in het leven kunt staan, je werk kunt doen.

Dit appèl op jouw vermogens kan zowel verbaal als non verbaal gedaan worden, door middel van praten, verhouden ten opzichte van elkaar en door aan te raken.

Haptotherapie

Haptotherapie zet de haptonomische benaderingswijze op een therapeutische wijze in:
Jij leeft jouw leven met een veelheid aan contacten en invloeden. Voortdurend word je in je leven geconfronteerd met de noodzaak tot het nemen van keuzes of stellingnamen. Vaak ben je dat je niet eens bewust: het kiezen gaat automatisch. De meeste mensen zijn geneigd hun keuzes te maken op grond van hun logica of op basis van wat ze gewend zijn (patronen), op basis van wat hoort, beleefd is of op basis van wat ze menen dat hun omgeving van hen verwacht of wenselijk acht. Ook worden keuzes vaak gemaakt, of juist niet gemaakt, op basis van angst. Het luisteren naar wat jij diep in jezelf voelt en beleeft, en dié doorvoelde keuze te maken is niet vanzelfsprekend. Het kan je zelfs zo eigen geworden zijn dat je niet anders meer kent: De keuzes die je maakt zijn dan niet meer de jouwe en het leven dat je leidt past steeds minder bij jouw wezen. Dit kan er de oorzaak van zijn dat je vastloopt in (een deel van) je leven. Uitingen hiervan kunnen zijn:

* Vastlopen in je werk of je relatie
* Midlife crisis of burnout
* Somber worden of geen energie meer hebben
* Het allemaal wel weten maar er niet verder mee komen, piekeren
* Overbelast voelen of juist geen interesse meer in je omgeving hebben
* Overmatige controle behoefte hebben

Haptotherapie spreekt je aan op jouw mogelijkheden. Haptotherapie is een manier van begeleiden als er klachten zijn die te maken hebben met je balans tussen voelen, denken en doen. Als voelen, denken en doen op elkaar aansluiten zijn we immers ‘op ons best’. In de therapie krijg je inzicht in je eigen gedrag en de problemen die daarmee te maken hebben. Je kunt door het ontwikkelen van je voelende vermogen jouw unieke manier ontdekken om anders met een klacht om te gaan.

Er wordt verkend welke vermogens en mogelijkheden bij jou latent aanwezig zijn, welke je kunt gaan ontwikkelen. Binnen de veilige omgeving van de therapie word je uitgenodigd om je grenzen te verkennen en te verleggen, te experimenteren en te ervaren hoe dat is. Aanraken neemt een centrale plaats in binnen de haptotherapie, omdat aanraken de meest directe vorm van communicatie is. Aanraken maakt duidelijk wat niet in woorden te vatten is. Bovendien kan aanraken troostend en bevestigend zijn, juist daar waar andere manieren van communicatie tekort schieten. Aanraken is een heel natuurlijk en dagelijks gebeuren. De herkenning van het gevoel dat het voor jou oproept geeft een aanknopingspunt om mee verder te gaan: om uit je patronen te stappen en nieuwe ervaringen op te doen.
Ook bij (chronische) ziekte, pijn en rouwverwerking kan haptotherapie je helpen met het invoegen ervan in je leven, opdat je jouw leven mèt het gebeurde / met je handicapt kunt leven.

Haptotherapie is een toegepaste vorm van haptonomie. Net als bijvoorbeeld haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Bronnen

http://www.haptotaal.nl/haptotherapie/

http://www.haptotherapie.nl/start

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Een haptotherapeut is de beroepsbeoefenaar die therapeutisch werkzaam is op basis van de inzichten vanuit de haptonomie. Omdat het beroep van haptotherapeut geen beschermd beroep is heeft de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) het keurmerk 'GZ-Haptotherapeut' ingevoerd.  U vindt meer info daarover op hun respectievelijke websites.

http://www.haptotaal.nl/haptotherapie/

http://www.haptotherapie.nl/start

http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/

Beroepscode van de haptotherapeuten. Klik hier

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.