Wat?

Wat is het?

Hippotherapie is het therapeutisch gebruiken van het paard om specifieke bewegingsfuncties bij de ruiter te behandelen. Het accent ligt hier dus op medisch terrein. Hippos wordt uit de Griekse taal vertaald als 'paard' en therapie betekent 'behandelen, het verbeteren van een toestand'.

Hippotherapie betekent dus 'een therapeutisch behandeling met de hulp van het paard'. Het paard wordt gebruikt als stimulator, motivator en activator door zijn unieke driedimensionele bewegingsafloop die permanente prikkels geeft en bepaalde bewegingen faciliteert. Deze driedimensionele schommelimpuls komt volledig overeen met het bewegingspatroon van de mens, maar dan met ontlasting van de benen. Hier is het vooral het paard dat een beïnvloedende functie heeft. De ruiter op zich heeft geen controle over het paard. Het is voornamelijk de therapeut die het paard dirigeert (vlugger, trager,... gaan).

De ruiter respondeert enkel op de beweging van het paard. Hier richt men zich op de facilitering van houdings- en bewegingsafloop, evenwicht door permanente stimulatie via de paardenbeweging en stimulatie via alle zintuigen. Hippotherapie heeft dus voornamelijk een neurologisch, neurofysiologisch, psychomotorisch, sensomotorisch, orthopedisch of respiratoir effect of bevordert de rehabilitatie. Ook wordt hier (eerder onbewust) op sociaal, psychologisch en educatief vlak ingewerkt. Hippotherapie wordt soms ook gedefinieerd als 'fysiotherapie op het paard' en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut/kinesitherapeut, een logopedist of een ergotherapeut.

Paardrijden en gezondheid

Het is al lang geweten dat paardrijden goed is voor de gezondheid. Al in de 17de eeuw raadden artsen paardrijden aan aan jichtpatiënten, om hun zieke gewrichten los te maken. Ook de uitvinders van de Duitse en de Zweedse gymnastiek in de 19de eeuw besteedden er veel aandacht aan in hun pedagogische verhandelingen over lichamelijke opvoeding.

Dichter bij ons werd hippotherapie weer populair dankzij de reclame die Lis Hartel, een Deense paardrijdster, ervoor maakte. In 1944 raakt ze volledig verlamd door polio. Ze weigert zich echter neer te leggen bij haar lot en begint intensief paard te rijden om zichzelf weer in handen te nemen. Dankzij haar enorme wilskracht krijgt ze weer controle over al haar spieren, behalve haar beenspieren ter hoogte van de knie. Ze bereikt zo'n graad van perfectie in haar sport dat ze uitverkoren wordt om de kleuren van Denemarken te verdedigen op de Spelen van Helsinki in 1952, terwijl ze nog altijd niet alleen op en van haar paard kan klimmen.

En met succes, want ze wint zilver in de dressuur, een prestatie die ze vier jaar later nog eens overdoet in Stockholm. Naast haar sportieve successen bewijst Lis Hartel dat hippotherapie mensen die verlamd raken na een ziekte of een ernstig trauma echt kan helpen. Het principe is eenvoudig: zich verplaatsen te paard, veroorzaakt schommelbewegingen in de romp die sterk lijken op wat iemand voelt als hij wandelt. Deze bewegingen helpen de verloren gegane functies te herstellen, waardoor paardrijders uiteindelijk meer autonomie en meer actievrijheid verwerven.

Een andere, zeer belangrijke tak van de hippotherapie richt zich tot mensen met gedragsstoornissen of een mentale handicap. In tegenstelling tot de codes die de relaties tussen mensen regelen, is het contact met het paard in de eerste plaats intuïtief en tactiel. Sommige mensen die er niet in slagen om normale relaties te hebben met hun omgeving, slagen er wel in om te communiceren met hun paard. Op die manier krijgen ze meer inzicht in hun omgeving, gaan ze initiatieven nemen en proberen ze zelfs de dialoog aan te gaan, iets waar ze in het dagelijkse leven de grootste moeite mee hebben.

Hippotherapie en slachtoffer van grensoverschrijdend seksueel gedrag

Karaktergestoorde kinderen leren dankzij paardrijden ook hun reacties beter te beheersen en krijgen tegelijk meer zelfvertrouwen. Ook inderen met een fysieke handicap worden vaak geholpen door paardrijden omdat het op een andere manier hun spieren doet bewegen en soepel maakt.

Binnen de seksuologische hulpverlening kan het vreemd overkomen dat deze behandelingswijze vermeld wordt en het is ook niet zo evident om hippotherapie toe te passen bij seksuele problemen. Maar in het geval van psychische problemen ontstaan door onaangename seksuele ervaringen in kinderjaren of seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen er seksuele remmingen ontstaan zijn die maken dat men zich nog moeilijk kan ontspannen.  (lees hier verder)  Via paardrijden kan men leren spanningen en remmingen t.g.v. seksuele ongewenst gedrag los te maken en te ontspannen.

De houding op het paard lijkt volgens sommigen ook goed in te werken op de bekkenbodemspieren en relaxatie in dat gebied te weeg te brengen. In geval van vaginisme, dyspareunie en seksuele remmingen ten gevolge van bepaalde operaties, kan therapeutisch paardrijden helend werken. Sommige literatuurbronnen spreken er over dat vrouwen via paardrijden kunnen leren om betere orgasmes te krijgen maar de onderzoeksresultaten zijn hier zeer beperkt en erg twijfelachtig. Maar baat het niet, schaadt het niet lijkt hier de boodschap.

Zo beweert de website http://blogs.psychcentral.com/equine-therapy/... dat therapeutisch paardrijden u beter leert luisteren, angststoornissen verhelpt, zelfmoord kan tegengaan en zelfs uw huwelijk kan redden. Lees hier verder.

Familieopstellingen

Sommigen brengen hippotherapie in verband met andere therapeutische methodieken zoals familieopstellingen. Men gebruikt paardenkracht om relaties te doorgronden.

Vele klachten, symptomen en problemen die we in het dagelijks leven tegenkomen hangen samen met dynamieken in het familie- of organisatiesysteem waaruit we komen of nog in functioneren. Een systeemopstelling is een concrete werkvorm om meer zicht te krijgen op die dynamieken. Paarden blijken uitermate sensitief voor wat er in onze binnenwereld leeft en kunnen onze diepe verbinding met de systemen waarin we leven spiegelen. Gezien ze minder dan mensen gehinderd worden door 'denken' reageren ze heel intuïtief en direct op de minste vorm van spanning of ontspanning die voelbaar is in interactie met andere paarden of mensen.

In vele gevallen zijn familieopstellingen een krachtige methodiek gebleken om duurzame en diepgaande verandering te krijgen zowel in het privéleven van mensen als in hun professionele activiteiten. In een opstelling gaan we op zoek naar de juiste plek voor iedereen en trachten we de natuurlijke ordening in het systeem te herstellen. Door hun heel natuurlijke responsiviteit kunnen paarden aan dit proceswerk een ongekende diepgang geven.

 • Enkele mogelijke vragen of thema's die kunnen ingebracht worden:
 • Wat maakt dat ik in mijn relatie steeds op dezelfde dingen vastloop?
 • Waarom loopt het niet tussen mij en het team waarin ik werk?
 • Hoe kan ik het contact met mijn kind herstellen?
 • Hoe kan ik meer zelfzeker zijn in mijn contact met mensen?
 • Hoe kan ik rustiger blijven in de veelheid aan taken die ik te doen heb?
 • Hoe kan ik me minder schuldig voelen als ik mijn grenzen aangeef?
 • Ik voel me verscheurd tussen twee partijen en ik kan moeilijk uit de strijd blijven.
 • Ik heb al jaren last van mijn maag, maar medisch is er niets te vinden.
 • Ik ben bang voor paarden.
 • ...

 

Hippotherapie en seksuele/relationele problemen?

Maar let op : therapeutisch paardrijden kan niet elk seksuologisch probleem verhelpen. De toepassingswijzen zijn zeer beperkt.  Iemand die enkel paardrijden aanbeveelt als therapie zonder duidelijke diagnose en indicatiestelling is wellicht geen geschikte seksuologische hulpverlener.  Aanvullend bij andere gesprekstherapieën en oefeningen kan het wel helend zijn als uw seksuologisch hulpverlener voorstelt om therapeutisch onder begeleiding van een deskundige te gaan paardrijden.

En tenslotte kan samen paardrijden bevorderlijk zijn voor de relatie in geval van relatiespanningen, maar uiteraard kan je dan ook samen gaan joggen, wandelen, fietsen, enz. 

Bron :
http://aangepastpaardrijden.be

http://www.e-gezondheid.be/

http://www.deonderstroom.be

 

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/lectuurinformatie met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Globale informatieve website  http://aangepastpaardrijden.be/content/hippot...

Het paard als middel bij coaching - Onderzoek naar het effect van equicoaching bij leidinggevenden Hanna Simoens Scriptie over hippotherapie bij coachen en ervaren van problemen  Klik hier om integrale versie te lezen.

http://users.skynet.be/hippogesquiere/

Opleiding tot hippotherapeut in Artevelde hogeschool Gent Lees hier verder

http://www.olo.be/nl/aanbod/hippotherapie

http://www.equisenso.be

http://www.heartlandtherapeuticriding.org

Paardentherapie en paardencoaching in integratieve psychotherapie. Een zoektocht naar een wetenschappelijke fundering. Kathleen Serroyen. Lees hier de integrale tekst.

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.