Wat?

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een eclectische en integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar zonder hun eigenheid te verliezen.

I.V. heeft haar wortels in de humanistische, de transpersoonlijke psychologie en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, de Gestalttherapie, Cliëntgerichte benadering, Psychodrama, Psychosynthese, Bio-energetica, NLP en de contextuele benadering. Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie.

In de wereld van de psychotherapie zijn er in de laatste 100 jaar verschillende 'stromingen' ontstaan. Elk van deze stromingen heeft zijn manier van werken en een eigen idee over hoe de mens in elkaar zit. Voorbeelden zijn psychoanalyse, cliëntgerichte therapie, systeemtherapie, gedragstherapie, enzovoort.

Interactionele Vormgeving, kortweg "I.V." genoemd, is een relatief nieuwe stroming. Het bijzondere aan I.V. is dat het verschillende van die eerdergenoemde stromingen samenbrengt tot een nieuwe therapievorm.

De reden hiervoor is dat ieder mens uniek is, met zijn eigen verleden, interesses en culturele achtergrond. De therapie moet zich daarom kunnen aanpassen aan deze unieke mens, en niet andersom. Een I.V.-therapeut zal zijn werkwijze daarom steeds toetsen aan de belevingswereld, de 'ingang' en het specifieke probleem van de cliënt.

Toch is I.V. niet alleen een samenraapsel van allerlei theorieën en methodieken. Er zijn een aantal basisattitudes die elke I.V.-therapeut eigen heeft gemaakt. Respect en onvoorwaardelijke aanvaarding, de focus leggen op samenwerking met de cliënt en het werken vanuit zijn of haar competenties zijn enkele van deze attitudes (zie verder ook de gedragscode van de I.V.-therapeut)

Bronnen

http://www.kbs-frb.be

http://www.psychopraktijk.be/iv.html

http://www.educatieve-academie.be/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.psychopraktijk.be/iv.html

http://www.educatieve-academie.be/

http://www.vvtiv.be/

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.