Psychomotorische therapie

Wat?

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Deze aspecten zijn aandachtspunt in de diagnostiek en aangrijpingspunt voor de behandeling. Psychomotorische therapie wordt zowel aan individuele cliënten, als aan echtparen, gezinnen of groepen gegeven. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van problematiek. Een psychomotorisch therapeut onderzoekt eerst de aard en oorzaak van de problemen. Hij/zij maakt op grond van diagnose en hulpvraag een behandelplan. Vanuit een ervaringsgerichte methodiek werkt hij met bewegingsvormen en lichaamsgerichte interventies. De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden gedragspatronen en conflicten. De cliënt leert zijn/haar problemen anders te benaderen en beperkingen te accepteren.

Psychomotorisch therapeuten werken doelgericht met hun cliënten en kunnen hun werkwijze onderbouwen en verantwoorden. Methodisch werken impliceert dat de therapeut op basis van diagnostische procedures  tot een verantwoord behandelplan komt, waarbij zowel de doelstellingen als de wijze waarop deze bereikt zullen worden helder omschreven zijn, en waarbij het behandelplan regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld wordt.

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten. Dit bereikt men door probleemsituaties anders te benaderen en/of door acceptatie van beperkingen. Soms wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het verleden. PMT kan ook gericht zijn op actuele situaties en daarmee verbonden gedragspatronen of conflicten. Psychomotorische therapie wordt gegeven aan individuele cliënten, echtparen, gezinnen of in een groep. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.

Interventies gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag

Psychomotorisch therapeuten beschikken over een arsenaal aan werkvormen om de cliënt zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te laten komen en stil te laten staan bij de betekenis van interactioneel bewegingsgedrag en/of zich te laten richten op de beleving van het eigen lichaam. Het is daarbij mogelijk dat men zich primair richt op het bewegen of de lichaamsbeleving, maar doorgaans zijn beiden aan de orde. Deze interventies maken het primaire onderscheid tussen psychomotorische therapie en andere vaktherapieën.

Het is een methode binnen de lichaamsgerichte psychotherapie. In psychomotorische therapie is de cliënt samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierbij ligt de nadruk op het gebied van lichaamservaring en beweging. Hierbij is het doel van psychomotorische therapie het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht van de cliënt verminderd of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie de cliënt om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.

Psychomotorische therapie (PMT) in praktijk

Door middel van beweging en lichaamservaring wordt het gedrag van de cliënt onderzocht, en worden er nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan door te experimenteren met ander gedrag.  Als bewegingsoefeningen worden in psychomotorische therapie situaties uit de sport en het bewegingsonderwijs toegepast. Voorbeelden hiervan zijn zwemmen, balspelen of bewegen op muziek. Voor de oefening in lichaamservaring worden verschillende methoden toegepast, zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, en technieken uit bijvoorbeeld de sensory awareness en de bio-energetica. De psychomotorisch therapeut duidt daarbij de signalen die het lichaam van de cliënt afgeeft. Bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding kunnen bijvoorbeeld wijzen op spanningen. Ook wordt er in psychomotorische therapie gelet op hoe de cliënt omgaat met de opdrachten, met zichzelf en met anderen.

Seksuologische hulpverlening

PMT wordt vooral gebruikt bij de behandeling van negatieve lichaamsbeleving bij eetstoornissen en bij seksueel misbruik, seksueel getraumatiseerde vrouwen en de behandeling van impulsregulatiestoornissen, angststoornissen en depressieve stoornissen. Verder zijn er bijdragen over psychomotorische therapie voor mannen die vastgelopen zijn in hun werk en voor mannen die hun partner mishandelen.  Meestal gebeurt de psychomotorische therapie in combinatie met een andere, meer gespreksgerichte therapie zoals cognitieve gedragstherapie, client-centered therapie, enz.  Er wordt bij seksuele problemen dan voor de aanvulling met psychomotorsche therapie gekozen, omdat seksuele trauma’s veelal kunnen leiden tot allerlei soorten fysieke en motorische symptomen: verstarring, geremdheid, bewegingsonrust, uitbarstingen van woede, lichaamsvervreemding, contactverlies met eigen lijf, verstoorde ademhaling, pijnklachten, uitputting, etcetera.

Psychomotorische therapie wordt in groepsverband toegepast, maar bestaat ook als individuele therapie.

De therapie kan bijvoorbeeld bestaan uit:
• Omgaan met grenzen en lichaamssignalen
• Nee durven zeggen
• Op een actieve of passieve manier omgaan met spanning door spel- of ontspanningsoefeningen
• Leren omgaan met agressie en impulsen
• Leren omgaan met agressieve impulsen
• Leren herkennen en beter omgaan met stress
• Leren omgaan met angsten
• Leren gebruiken van eigen krachtige kanten in de omgang met anderen
• Uitzoeken wat er nu eigenlijk steeds misgaat

Soms wordt psychomotorische therapie gekoppeld aan haptonomie.  Zie ook in het aparte item naar sexual grounding therapy, eveneens een lichaamsgerichte (seksuele) therapie die weliswaar door sommigen erg controversieel wordt ervaren.

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychomotorische_therapie

http://www.novae.nu/nl/site/psychomotore-therapie

http://www.nvpmt.nl/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.youtube.com/watch?v=xCPGdGWJ2P8

http://www.vaktherapie.nl/

http://www.nvpmt.nl/

http://www.pmtinfosite.nl/index.php

 

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.