Wat?

Regressietherapie is een vorm van therapie om het leven terug op de rails te krijgen. Het kan helpen om delen van jezelf terug te vinden, trauma’s te verwerken, inzicht in je overlevingsmechanismen te krijgen en een nieuwe leefstructuur op te bouwen.  Regressie is terug gaan in de tijd, soms zelfs tot voor de geboorte volgens sommige regressietherapeuten. Een trauma kun je al voor je geboorte oplopen en er nog steeds last van hebben.

Problemen kunnen zijn: zich niet gewenst voelen, zich niet optimaal voelen, ziek zijn, geestelijk en/of lichamelijk moe zijn, geen zin meer hebben om te leven, de weg kwijt zijn.
Oorzaken kunnen zijn: ongewenst zijn door een van de ouders, overbezorgde zwangerschap, psychische problemen van de moeder, slechte relatie met een van de ouders, problemen die men ervaren heeft in de vroege kinderjaren (gepest, uitgestoten, genegeerd, gekleineerd, enz.), trauma tijdens de kinderjaren (iets ergs meegemaakt, schokkende ervaring, ...)

Door terug te gaan in de tijd leert de cliënt problemen te lokaliseren, inzicht te krijgen in het hoe en waarom, en op te lossen door de oude structuren te veranderen.

In een vraaggesprek wordt uitgezocht wat de problemen zijn en wat je nog weet, daarna wordt met een voorstellingsbrug uitgezocht wat je niet meer weet. Deze brug brengt het onderbewustzijn naar het bewustzijn, je bent er dus volledig bij, je hoort wat je zegt en je ziet wat je toen hebt moeten doen om te overleven. 

Regressie betekent letterlijk: teruggang. In regressietherapie ga je terug naar onverwerkte ervaringen uit het verleden, waarin de oorzaak ligt van klachten, problemen of overtuigingen die je NU belemmeren of blokkeren. Soms ben je je niet eens bewust van die ervaringen of herinner je je ze niet. Maar ze kunnen in het onderbewuste worden opgespoord. Regressietherapie helpt je om onder begeleiding die ervaringen opnieuw zo te beleven dat blokkades kunnen worden opgeheven.

Regressie- en reïncarnatietherapie is een alternatieve geneeswijze waarbij ervan wordt uitgegaan dat de ziel van de mens meerdere levens doormaakt. Ook gaat men ervan uit dat traumatische ervaringen zich zowel in het huidige leven als in vorige levens kunnen hebben voorgedaan en dat die doorwerken in het huidige leven. Gepoogd wordt om door gerichte concentratie op het probleem terug te gaan naar (onverwerkte) ervaringen, en deze opnieuw te beleven en te verwerken.  Bij deze therapie gaat de therapeut op zoek naar oude psychische trauma's en onverwerkte ervaringen.  

Regressietherapie die voorbij de prenatale periode en naar vorige levens teruggaat, noemen we reïncarnatietherapie. Sommige ervaringen uit zogenaamde 'vorige levens' zijn zo intens, dat ze nu nog voelbaar zijn en verweven zijn in je huidige leven. Met reïncarnatietherapie kun je onverwerkte ervaringen van toen alsnog verwerken, waardoor problemen die NU daarmee te maken hebben, kunnen verdwijnen.

Regressietherapie heeft veel te maken met de technieken van trauma-heling, maar past die zaken toe in een zeer ruim & verfrissend kader.  Regressie is een begrip uit de psychologie. Bij regressie keert iemand als het ware terug naar een eerdere fase van levensontwikkeling. In de meeste gevallen treedt regressie op als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties. Dit kan acuut zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen. Het verschijnsel kan zowel in gedachtepatronen als gedrag optreden.

Bekende voorbeelden van regressie zijn secundaire enurese en oudere kinderen die weer gaan duimzuigen als ze onzeker zijn. Ook een eetstoornis als boulimia nervosa wordt soms gezien als een vorm van regressie, namelijk als terugkeer naar de orale fase. Volgens dezelfde visie kunnen obsessies en dwanghandelingen beschouwd worden als een terugkeer naar de anale fase. Ook infantilisme kan als een vorm van regressie beschouwd worden.

Sommige therapeuten, en met name hypnotherapeuten, maken gebruik van regressie als onderdeel van de hypnotherapie door de cliënt in hypnose terug te laten gaan naar ervaringen uit het verleden, dat is regressie, zoals je ook spontaan wel eens via een geur of een geluid terugkeert naar "vroeger". In hypnose is dit zo intens dat we de emoties als het ware opnieuw kunnen beleven. Door herbeleving van (onverwerkte) ervaringen die met een probleem van nu verbonden zijn, kan dit probleem worden opgelost. De trancedieptes verschillen nogal sterk.
In de alternatieve psychologie kan met regressie ook bedoeld worden dat men teruggaat naar vorige levens om bepaalde blokkades in de herinnering te ontsluieren.

De therapie verloopt meestal als volgt: In eerste instantie is er een intakegesprek om een gedegen indruk te krijgen van de (huidige) problemen van de cliënt die de hulpvraag hebben opgeroepen. Daarna volgen een aantal sessies, waarbij door gerichte concentratie op het probleem wordt teruggegaan naar (onverwerkte) ervaringen. Deze concentratie gaat over in een trance waarbij de cliënt zich volledig concentreert op zijn/haar innerlijke gevoelens en vroegere ervaringen en tegelijkertijd bewust aanwezig blijft. In trance kunnen dan onverwerkte ervaringen worden herbeleefd en verwerkt.

De ervaringen waar in de regressie- en reïncarnatietherapie mee wordt gewerkt kunnen komen uit dit leven, de prenatale tijd en geboorte, en ook uit vorige levens. Voor de therapie behoeft men niet in vorige levens te geloven.

Als een cliënt in zijn huidige leven blijft, heet de herbeleving van vroegere ervaringen regressie; als eerdere, vanuit dit leven niet te duiden levenservaringen boven komen, spreekt men van een reïncarnatietrance. 

Deze therapie is vaak nauw verbonden met hypnotherapie. 

Bronnen :

http://www.deregressiesite.nl

http://www.regressie-werk.be

http://nl.wikipedia.org

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.rustpunt.be/
http://www.deregressiesite.nl

http://www.regressie-werk.be
http://www.therapeut-zoeken.be
http://www.regressietherapiebelgie.be
http://www.vindeentherapeut.be

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.