Wat?

Naast Reichiaanse Therapie bestaat er ook Neo-Reichiaanse Therapie. Beiden zijn een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. In de jaren 1950 ontwikkelde Wilhelm Reich een therapie waarin zowel de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten deel uitmaken van de behandeling. Neo-Reichiaanse therapie is gestoeld op deze visie en werkwijze, en voegt moderne therapeutische methoden toe aan de door Reich ontwikkelde therapie.

Wilhelm Reich (1897 - 1957) was een Oostenrijks-Amerikaanse psychiater, seksuoloog, en psychoanalyticus van Joodse afkomst, en de vader van de bio-energetica, onder andere via zijn oud-medewerker Alexander Lowen.  Wilhelm Reich overleed op 60-jarige leeftijd in een Amerikaanse federale gevangenis aan een hartstilstand.

Reichiaans lichaamswerk is een manier om de persoonlijkheid van onderdrukte emoties te bevrijden met het lichaam en de energetische processen als uitgangspunt. Het is een vorm van therapie waarin het werken met het lichaam wordt gecombineerd met het werken met de geest. Doel hiervan is om mensen te helpen emotionele problemen op te lossen en meer te verwezenlijken van hun mogelijkheden om te genieten en vreugde te scheppen in het leven. De gevoelens die we onderdrukken hebben macht over ons. Als we een gevoel bevrijden kunnen we niet alleen de energie van dat gevoel zelf bevrijden, maar ook de extra energie die werd besteed aan het onderdrukken daarvan.

Bij de therapie van Reich doet de therapeut, behalve de gebruikelijke pogingen tot ontleding een heleboel lichaamswerk. Hij laat de patiënt gespannen houdingen aannemen om de energiestroom, een diepere ademhaling en natuurlijke bewegingen te bevorderen. Hij gebruikt zijn vingers en zijn vuisten om geblokkeerde gebieden los te maken, door het uitoefenen van druk, of door het betasten of masseren van bepaalde gebieden. Dikwijls zal hij de patiënt aanmoedigen het uiten van zijn gevoelens te versterken door stompen, schoppen, snikken of schreeuwen, totdat dit op natuurlijke en spontane wijze vanzelf gaat. Men hoopt dat door dit proces grote veranderingen in karakter kunnen worden bewerkstelligd, dat het begrijpen en verwerken van negatieve gevoelens vergemakkelijkt kan worden, dat de spanningen die het lichaam van de patiënt verdelen kunnen worden losgemaakt, en dat zo een nieuwe eenheid tot stand wordt gebracht.

Neo-Reichiaanse therapie is eveneens ervaringsgericht: men gaat ervan uit dat voelen, ervaren en doen in samenwerking met het denken een genezende werking heeft. Lichaam en geest vormen volgens deze theorie een eenheid. Emoties vormen de verbinding tussen lichaam en geest. Volgens neo-Reichiaanse therapie brengt iedere emotie een fysieke verandering teweeg. Ervaringen worden niet alleen opgeslagen in de geest, maar ook in het lichaam. Om zichzelf tegen negatieve emoties en ervaringen te beschermen ontwikkeld men lichamelijk pantser. Dit afweermechanisme zorgt voor blokkades in de levensenergie, waardoor lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Het doel van neo-Reichiaanse therapie is het afbreken van dit afweermechanisme, het pantser; dit, door de signalen die het lichaam afgeeft te herkennen en te begrijpen.

Om blokkades in de energie in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van oefeningen met ademhaling, geluid, beweging en aanraking. Men wordt zich op deze manier bewust van weerstanden in het lichaam. Hierbij kunnen gevoelens en emoties naar boven komen. De neo-Reichiaanse therapeut moedigt de cliënt aan deze gevoelens te ervaren en te uiten. De expressie van de emoties creëert de ruimte om blokkades los te laten. Aansluitend worden er oefeningen gedaan waarbij de cliënt nieuwe, positieve ervaringen op kan doen. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om nieuwe ervaringen of nieuw gedrag uit te testen in het dagelijks leven.

De oefeningen in neo-Reichiaanse therapie zijn veelal lichamelijk, maar deels bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De neo-Reichiaanse therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.

Let op : wie voor deze therapievorm kiest moet bereid zijn te werken met aanrakingen, zowel van jezelf, je partner, door de therapeut en anderen. Sommige therapeutische sessies gebeuren ook in groep.  Lees goed na onder werkzaamheden van een seksuologische hulpverlener wat deontologisch kan en niet kan en maak voor jezelf een keuze of je met dit soort erg lichamelijk gerichte therapieën aan de slag wil gaan.

Bronnen

http://www.spiritualia.be

http://www.therapiehulp.nl

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.pmtinfosite.nl

http://www.dorje.nl

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.