Seks bij lichamelijke beperking/handicap/chronische ziekte

Wat

Een ziekte of handicap kan het seksuele functioneren ernstig verstoren, met name als de geslachtsorganen worden aangetast. Daarentegen kan seksueel contact in geval van ziekte of fysieke beperking ook werken als troost, of als een bevestiging er ondanks alles nog bij te horen. Seks kan ook werken als ontspanningsmiddel en het helpt soms tegen pijn.

Een paar voorbeelden van fysieke aandoeningen/beperkingen die van invloed kunnen zijn op de seksuele ontwikkeling en/of seksuele beleving:

Spina bifida

Bij spina bifida kan de puberteit vervroegd intreden. Dit heeft gevolgen voor een kind als de emotionele ontwikkeling ver achterloopt op de fysieke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 8-jarig meisje dat gaat menstrueren.
De ernst en plaats van de beschadiging van het ruggenmerg bepaalt wat iemand wel en niet kan, ook wat seksualiteit betreft. Voor een jongen/man kan dit betekenen dat hij geen gevoel in de penis heeft en geen erectie kan krijgen. Bij vrouwen/meisjes kan het voorkomen dat zij geen gevoel in het gebied van de vagina hebben.

Reuma

Er bestaan veel verschillende soorten reuma. Bij de chronische aandoening treden vaak de volgende klachten op: pijn in de gewrichten, vermoeidheid en stijfheid. Pijn na vrijen is ook een veelvoorkomende klacht. Terwijl het ook voorkomt dat de pijn tijdelijk verdwijnt na het vrijen. Daarnaast kunnen medicijnen ook invloed hebben op de seksualiteitsbeleving. Zo kan Prednison zorgen voor een verandering van uiterlijk, wat weer van invloed kan zijn op het zelfbeeld. Prednison kan ook zorgen dat men minder zin heeft in seks.

Epilepsie

Epilepsie hoeft geen invloed te hebben op seksualiteit. Toch kunnen er een paar klachten optreden. Veel mensen zijn bang om een orgasme te krijgen uit angst dat dit een epileptische aanval uitlokt. Dat is niet zo. Wel kan volledige ontspanning (na seks bijvoorbeeld) ervoor zorgen dat er een aanval komt. Epilepsie kan ook onzekerheid oproepen. Men vindt zichzelf bijvoorbeeld niet aantrekkelijk genoeg. Of men schaamt zich voor epilepsie. Als dat zo is, kan dat ook invloed hebben op de zin in seks. Epilepsiemedicijnen kunnen invloed uitoefenen op het seksuele leven. Een bijwerking van de medicijnen kan bijvoorbeeld vermoeidheid zijn waardoor men minder zin in seks heeft.

Visuele beperking

Slechtziendheid of blind zijn werkt belemmerend in het maken van het eerste contact. Vaak vindt de eerste vorm van contact plaats via de ogen. Dit oogcontact, het kijken en bekeken worden, is voor mensen met een visuele beperking niet of nauwelijks mogelijk. Het kan ook zijn dat de ogen er minder aantrekkelijk uitzien door de aard van de beperking. Dit kan bij de eerste contacten remmend werken. Bij een visuele beperking zijn andere zintuigen nodig om erachter te komen hoe die ander is en of die ander interesse in jou heeft. Bijvoorbeeld door stemgeluid, geur en aanrakingen.

NAH

De meest voorkomende oorzaak van blijvende invaliditeit is een beroerte. Een ziektebeeld dat frequent optreed bij de steeds groter wordende groep mensen ouder dan 65 jaar. Als gevolg daarvan kan de persoon geconfronteerd worden met een aantal beperkingen waaronder een halfzijdige verlamming. Nadat de acute levensgevaarlijke periode geweken is gaat men in een revalidatiecentra een analyse maken van de beperkingen die zijn opgetreden. Hierna kan er gestart worden met het terugwinnen of compenseren van de verloren vaardigheden. Het revalidatieteam is een echt speurteam. Een beroerte wordt veroorzaakt door ofwel het vrijkomen van bloed uit een ader in de hersenen of door het verstoppen van een ader in de hersenen, hierdoor raakt een deel van de hersenen beschadigd. De hersenen overtreffen met hun miljarden zenuwcellen en verbindingen zelfs de complexiteit van ons Belgisch wegen- en spoornet. Stel dat in het midden van een kruispunt met vijf toegangswegen een botsing gebeurt. Het al dan niet optreden van een file, hoeveel km deze file zal zijn en hoe lang deze zal duren is moeilijk te bepalen. De kans dat de minst drukke weg het minste file zal veroorzaken is groot maar zeker zijn we nooit. In onze hersenen werkt het ook zo, men kan niet voorspellen welke letsels zullen optreden en hoelang deze zullen bestaan. Het ziektebeeld per patiënt kan erg verschillen. Daar bovenop kan een hersenletsel of ook wel een niet aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd door verschillende oorzaken ontstaan. Enerzijds door een niet-traumatisch hersenletsel zoals een beroerte, een gezwel of een infectie in de hersenen. Anderzijds door een traumatisch hersenletsel ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeluk. De revalidatiespeurders zijn erg goed in het detecteren van fysieke, zintuiglijke, cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen. Het revalidatiespeurwerk heeft echter wel een verdoken ‘bermudadriehoek’, namelijk de seksualiteit.

Sex sells, behalve in de gezondheidszorg

De reden waarom seksualiteit verdoken zit in een ‘bermudadriehoek’ vinden we terug in zijn complexiteit. Seksualiteit is een verzameling van biologische, psychologische, sociale en culturele factoren. Kortom je hebt een lichaam waarmee je seks hebt, emoties die je aanzetten om tot seks over te gaan al dan niet met een partner en een cultuur die je zegt wat kan en niet kan. Al deze factoren kunnen in conflict komen met de beperkingen die optreden bij NAH.

In de gezondheidszorg is seksualiteit één van de meest complexe thema’s. Gezondheidswerkers hechten belang aan de seksualiteit van hun cliënten maar ontbreken de vaardigheden en kennis om samen met de cliënt op zoek te gaan naar antwoorden in deze schroomachtige en complexe materie. Sluit even je ogen en beeld je in dat je in detail moet vertellen aan een wildvreemd persoon hoe je gisteren je partner hebt verleid. Niets aan? Beeld je nu in dat je tegen dezelfde persoon je meest genante seksuele moment moet vertellen. Nog steeds in de running? Herhaal de voorgaande opdracht en beeld je in dat je halfzijdig verlamd bent, onzeker over je seksualiteit, je seksuele mogelijkheden, je spiercontrole en je onvermogen om je urine op te houden tijdens de seksuele activiteit. Eenvoudig? Niet elke persoon met een beroerte is onzeker en heeft incontinentieproblemen maar deze illustratie toont aan dat communiceren over seks voor de cliënt en voor de gezondheidswerker geen evidentie is. Het is zoals terug leren fietsen, oefening baart kunst maar zonder zijwieltjes val je om.  Lees hier verder in de scriptie van Sara Taels.

Recht op seksualiteit?

Dankzij de film 'Hasta La Vista' werden seksualiteit en handicap, en seksuele dienstverlening voor mensen met een handicap, een gespreksonderwerp. Hoog tijd, want hoewel het thema sterk leeft bij mensen met een beperking en hun netwerk, is het taboe nog groot, vooral vanwege juridische en andere onduidelijkheden en wilde fantasieën rond het onderwerp.

Heeft de film 'Hasta La Vista' dingen in beweging gebracht? Volgens Miek Scheepers , voorzitster van de Aditi vzw, een centrum dat personen met een handicap advies, informatie en ondersteuning bij seksualiteit biedt heeft de film een en ander in beweging gezet. Een vrij groot deel van onze samenleving erkent natuurlijk al langer dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen seksualiteitsbeleving. Maar het principe en de praktijk, dat zijn heel verschillende zaken. Ouders of begeleiders van mensen met een handicap worden vaak geconfronteerd met zeer concrete vragen, waar ze niet altijd het antwoord op weten of waarbij ze zich onwennig voelen. Het zit niet in onze cultuur om open met elkaar te praten over zulke intieme zaken. 

In 2009 werd in Vlaanderen Aditi vzw opgericht. In de eerste plaats richt het centrum zich naar personen met een beperking, maar ook het netwerk van ouders en familie, begeleiders, directies, studenten, voorzieningen,... kan bij hen terecht voor vragen over seksualiteitsbegeleiding. Miek Scheepers: "Wij streven ernaar om seksualiteit bij mensen met een handicap bespreekbaar te maken. Het is pas door erover te praten dat we kunnen zoeken naar mogelijkheden om mensen te helpen. We hebben een betrouwbaar netwerk van seksuele dienstverleners met wie we mensen in contact kunnen brengen. Ook geven we duidelijkheid over het juridische kader. Heel wat mensen zijn immers bang voor mogelijke juridische gevolgen."

Bij Aditi vzw spreken ze trouwens over seksuele dienstverlening en niet over prostitutie. Miek Scheepers legt uit waarom. "De dimensie is heel anders. Seksuele dienstverleners zijn mannen of vrouwen die kwaliteitsvolle lichamelijke verwenzorg aanbieden. Die zorg kan zeer ruim zijn. Van lichamelijk contact - een knuffel, lijf aan lijf liggen,... - over vorming: hoe ziet een vrouw of een man eruit, hoe moet ik strelen of zoenen, hoe kan ik masturberen,... tot vragen over seksbeleving. We bieden de dienstverleners zelf ook vormingen aan. Die kunnen gaan over specifieke handicaps, hef- en tiltechnieken, privacy."

Wat van 'Hasta La Vista' voor Miek Scheepers een zeer waardevolle film maakt, is dat er ook andere aspecten dan de behoefte aan seksualiteitsbeleving aan bod komen. "De afhankelijkheid - ook op seksueel gebied - ten aanzien van ouders en begeleiders bijvoorbeeld. Of zelf dingen kunnen kiezen of bepalen. Of afgewezen worden vanwege de handicap. Of niet vertrouwd zijn van de samenleving met mensen met een handicap. Stuk voor stuk zijn het aspecten waarmee wij bij onze organisatie in aanraking komen."

Er is nog veel werk aan de winkel, besluit Miek Scheepers. "Het recht op seksualiteit voor mensen met een handicap erkennen, begint bij het erkennen dat er daarvoor specifieke ondersteuning nodig kan zijn. Die komt er niet enkel met een visietekst of verdrag, maar door te luisteren naar de persoon in kwestie en van daaruit op zoek te gaan naar de mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn er. Ze liggen alleen nog bedolven onder een dikke laag vooroordelen en taboes."

Fysieke handicap en seksuele aantrekkelijkheid?

Mensen met een lichamelijke beperking vechten vaak voor twee belangrijke aspecten in hun leven: enerzijds voor het overwinnen en accepteren van de grenzen/beperkingen in hun functioneren die door de lichamelijke beperking worden opgeworpen, en anderzijds voor acceptatie door anderen.

Zij (zowel kinderen als volwassenen) hebben immers vaak te maken met een omgeving waarin men naar hen staart en hen na kijkt, hen eng of afstotend vind, en hen pest of sociaal isoleert. Hierbij hebben zij vaak weinig tot geen aandacht/begrip voor de gevoelens van de persoon met de beperking. Dit lijkt voor een groot deel voort te komen uit de onbekendheid met mensen met een beperking. Het zien van iemand met een beperking roept bij sommigen echter ook een gevoel van lichamelijke kwetsbaarheid op, of juist een schaamtegevoel ten aanzien van de persoon met een beperking omdat hij-/zijzelf géén beperking heeft. Tot slot kan iemand zich vanuit een sociale (acceptatie) angst ook schamen in het bijzijn van iemand met een lichamelijke beperking vanwege de – vaak ontwijkende – reactie van de sociale omgeving. Hij of zij is dan bang om door anderen in dezelfde uitzonderingspositie geplaatst te worden als men doet met de persoon met de lichamelijke beperking (staren, ontwijken, pesten, etc.).

Het is belangrijk te beseffen dat mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte net zo goed als anderen speciale gaven of talenten kunnen hebben. De manier waarop zij hun gave of talent tot uiting brengen kan wat betreft het lichamelijke aspect wel anders zijn, maar daarmee is de kwaliteit en het niveau van de prestatie niet anders dan bij mensen zonder beperking.

Vroeger werden mensen met een lichamelijke beperking ‘afstotelijk’ gevonden, en niet in staat geacht aantrekkelijk te worden gevonden door een eventuele partner. Daarnaast werden ze niet in staat geacht om een gezin te stichten en kinderen groot te brengen. Dit was dan ook de boodschap die zij gedurende hun hele leven mee kregen en waar zij mee moesten leven. Tegenwoordig erkent vrijwel iedereen dat mensen met een lichamelijke beperking ook recht en behoefte hebben aan een relatie en mogelijk aan het krijgen van kinderen. Seks is en blijft een basisrecht en een echt wondermiddel. Een tevreden seksleven bevorderd de spierspanning, de emotieregulatie, de pijndrempel, de stressreductie, de slaapkwaliteit en reduceert de emotionele relationele stress

 

Bronnen

http://www.begrensdeliefde.nl

http://www.handykept.nl

http://www.vaph.be

http://www.scriptiebank.be

Mogelijke hulpverlening en tips

Algemene hulp en tips

Gehandicapt of niet, geniet van je seks! Ontspan en maak het bespreekbaar. Draag zelf een steentje bij aan je eigen geluk en tevredenheid! Een lichamelijke handicap en seksualiteit; nog steeds een taboe en daarmee moeilijk bespreekbaar. Dat geldt nog meer voor mensen waarbij seksualiteit niet (meer) vanzelfsprekend is. Dat is jammer, want wat is er natuurlijker dan seksualiteit?

Masturbatie

Soloseks is een geweldige manier om te ontdekken welke delen van je lichaam (nog) gevoelig zijn en om stoom af te blazen. Alleen moet je weten hoe het werkt en er fysiek toe in staat zijn. Bijvoorbeeld, sommige personen in een instelling masturberen dwangmatig, zelfs tot bloedens toe. Ze raken wel opgewonden, maar kunnen zichzelf niet tot een hoogtepunt brengen. Tot iemand hen leert hoe.

Door de beperking kan het praktisch moeilijk zijn om jezelf tot een hoogtepunt te brengen, maar er bestaan hulpmiddelen. Zoals een glijmiddel en de klassieke seksspeeltjes als een vibrator of een dildo. Ook kussens, armsteunen, verlengstukken en zelfs velcro kunnen helpen om toch de hand aan jezelf te slaan. In een instelling kunnen en mogen begeleiders de materiële voorwaarden scheppen om iemand te helpen om tot een orgasme te komen, bijvoorbeeld door hulpmiddelen te geven en de persoon goed te leggen. Ze mogen dat niet op eigen houtje doen, maar moeten dergelijke beslissingen in team nemen. Dat is een inbreuk op de privacy, maar het vormt een bescherming tegen mogelijk misbruik.

Seks met een ander

Vaak kunnen bepaalde standjes niet, maar is het niet bespreekbaar. Dan ontstaat er irritatie bij beide partijen. En vol overgave van de seks genieten, is er al snel niet meer bij. Dat maakt het niet makkelijk. Het kan snel tot seksuele problemen lijden. Men voelt zich schuldig als men de ander afwijst. Men gaat seks uit de weg, omdat men bang is voor de pijn of omdat men gewoonweg de energie er niet voor heeft. Of je doet wel aan seks, omdat je geen nee durft te zeggen tegen je partner. Je doet het dan tegen je zin in, omdat je de ander niet af durft te wijzen. Je raakt daardoor eenvoudig in een vicieuze cirkel. Dit kan een grote stempel op de relatie drukken of kan zelfs een breuk in je relatie betekenen. Je zult dus echt moeten aangeven wat wel en niet kan. Zoek samen naar standjes of een handelingen zoals beffen of vingeren, die wel kunnen. Als je het niet durft te zeggen, kan je wellicht wel je partner leiden met je handen of door je lichaamstaal.

Gelukkig kan je de liefde op ontelbare manieren bedrijven. Er zit wel één standje tussen dat past, ook in een rolstoel. Vooral orale seks is vaak haalbaarder dan de klassieke http://www.seksmeteenhandicap.nl/penetratie. Of zoals een Amerikaanse gynaecoloog het ook uitdrukte tegen zijn faalangstige zoon: “Zo lang je een tong hebt, ben je nooit impotent!” Meestal kan een vrijpartij niet zo spontaan gebeuren als je wel zou willen, maar moet je de zaak plannen. Het is ook belangrijk dat je over alles openlijk praat met je partner, zeker als je je gegeneerd voelt over je lichaam of het verlies van controle erover. Onderzoek welke houdingen voor je het comfortabelst zijn als je veel pijn hebt of een lichamelijke beperking hebt.

Welke plekjes zijn het gevoeligst? Bijvoorbeeld, als je penis of vagina het niet meer zijn, worden je oren, billen of borsten het soms des te meer. Je huid is in feite één grote erogene zone, die je kunt strelen en laten strelen. Dat kan een heel krachtige uitwerking hebben die het gevoel van een orgasme benadert.

Neem eventueel voor het vrijen een pijnstiller of een geneesmiddel tegen hinderlijke symptomen zoals spasmen. Blaaskatheters en stomazakjes kun je vastplakken met tape op een plek waar ze niet in de weg zitten. Je kunt seks plannen na het natuurlijke ontlastingsmoment en waterafdrijvende middelen zoals koffie enkele uren voor het vrijen vermijden. Viagra helpt als de erectie niet sterk genoeg is. Er bestaan ook speciale ringen, steuncondooms en kunstpenissen. Een kussen onder de bips van het meisje kan ook al helpen om de penis gemakkelijker in te brengen. 

Hulpmiddelen
Je kunt gebruik maken van hulpmiddelen. Deze kunnen gebruikt worden met of zonder partner. Op het internet zijn genoeg winkels te vinden die allerlei hulpmiddelen hebben. Van dildo’s tot glijmiddel, van sexy lingerie tot massagesetjes, het is allemaal te vinden. Seksualiteit gaat vooral om genieten.

Lichamelijke seksuele behoeften bij personen met een fysieke handicap bespreekbaar maken!

De onderwerpen relaties, seksualiteit en gezinsplanning zijn zaken die vooral in de adolescentie een rol gaan spelen bij mensen met een lichamelijke beperking. Zij hebben net als veel anderen (zonder beperking) de behoefte om zich te binden, om een huishouden te vormen en eventueel een gezin te stichten. Het is dan ook van belang dat ook aan deze onderwerpen aandacht wordt besteed binnen de begeleiding van mensen met een lichamelijke beperking. Zij zijn vaak gemotiveerd om hun mogelijkheden te kennen op deze gebieden, maar kunnen in hun zoektocht naar informatie hierover gehinderd worden door gevoelens van schaamte en sociale afkeuring. Het is immers voor vele anderen ook een levensfase waarin je graag succesvol wilt zijn, maar waarbij weinig zekerheden en garanties gegeven worden. Wanneer je daarnaast ook nog vragen hebt over je persoonlijke mogelijkheden en de beeldvorming van anderen over jou als lichamelijk beperkte persoon, dan groeit in veel gevallen de behoefte aan informatie en begeleiding.

Mensen met een fysieke beperking, eventuele partners en hulpverleners worstelen vaak met het gegeven hoe seksualiteit bespreekbaar te maken en vorm te geven. Seksualiteit heeft vaak te maken met privacy, beslotenheid en intimiteit. Het is belangrijk het stilzwijgen of negeren rond seksualiteit en mensen met een beperking of ziekte te doorbreken, met inachtneming van het recht op zelfbeschikking en privacy.  In deze kan seksuologische hulpverlening een hulpmiddel zijn.

Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar voor misbruik, om verschillende redenen.

De misbruiker is meestal iemand die kickt op de macht die hij heeft over iemand die zwakker is dan hijzelf.
Het lichaam van personen met een handicap is “onteigend” en de grens van wat toelaatbaar is, is verschoven. Je lichaam wordt immers voortdurend door anderen gemanipuleerd voor onderzoeken, om het te behandelen, te wassen of te verzorgen. De grens tussen een puur verzorgende aanraking en een affectieve of seksuele aanraking wordt daardoor vager. Je hebt een aangeleerde kwetsbaarheid: je bent het niet gewoon om zelf over iets te beslissen, omdat dat door de omstandigheden meestal door anderen gedaan wordt. Je wordt afgeschermd van informatie over seksualiteit en kunt niet experimenteren, waardoor je minder snel potentieel gevaarlijke situaties herkent. Je weet vaak niet bij welke hulpverleningsinstantie je terecht kunt, omdat je handicap je isoleert. Verstandelijk gehandicapte vrouwen en meisjes lopen ook meer risico om binnen een relatie misbruikt te worden, of op zijn minst voor henzelf weinig bevredigende seks te hebben.

Anticonceptie

Als je fysiek niet in staat bent om zelf aan doeltreffende anticonceptie te raken, moet iemand dat samen met je regelen. Niet ieder middel is geschikt als je een handicap hebt, zodat je wellicht iets langer moet zoeken voor je de meest geschikte oplossing vindt. Bijvoorbeeld, wanneer je handen weinig beweeglijk zijn of als je niet kunt onthouden wanneer je je pilletje moet nemen, kan de prikpil beter zijn dan de gewone pil.

Het grootste risico op een ongewenste zwangerschap lopen licht verstandelijk gehandicapte vrouwen. Ze leven meestal in gezinsverband of zelfstandig en gaan zelfs uit werken, waardoor ze minder beschermd worden door de omgeving. Soms ontstaat de zwangerschap toch opzettelijk, omdat het meisje wel graag een kindje wil, maar de draagwijdte van die beslissing niet kan inschatten. Veilige en omkeerbare anticonceptiemethoden zijn de prikpil en het hormonenspiraaltje.

Via de website van de Rutgers Nisso Groep kunt u de brochure ’Voorbehoedmiddelen’ bestellen of downloaden. Deze is gemaakt in samenwerking met de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. Bij elk voorbehoedmiddel staat aangegeven bij welke ziekte of handicap het minder geschikt is.

Seks is meer dan alleen de daad
Seks is niet alleen de daad zelf, maar ook de behoefte naar intimiteit, liefde, het vertrouwd zijn met elkaar, tederheid, intimiteit, plezier. Ontbreekt het daaraan, dan raakt men gauw depressief en krijg je meer problemen op andere vlakken. Het op een bevredigende manier omgaan met je seksualiteit kan een bron zijn van verhoogde zelfwaardering, die weer bijdraagt tot meer geluk en tevredenheid. Ook kan je zo weer eens genieten van je lichaam wat je normaal alleen maar last en pijn geeft.

Bronnen

http://www.handykept.nl

http://www.devoorzorg.be/

http://www.seksmeteenhandicap.nl/

Seks met een handicap. Uitzending van Hart van Nederland sbs6 met onderwerp seks met een handicap . Stichting Intermobiel zet zich in voor minder taboe over het onderwerp seks met een handicap.

.

Een partner zoeken

Dating voor personen met een handicap

Soms is het vinden van een partner moeilijk omdat je niet zoveel contacten hebt of omdat je je schaamt voor je handicap. Er zijn relatiebureaus die zich gespecialiseerd hebben in personen met een handicap of online relatiebureaus voor personen met een handicap.

http://www.duetrelatiebemiddeling.be (datingkantoor met hulp bij daten o.l.v. seksuologe)

http://www.parship.be/ (online daten)

http://nl.meetic.be/ (online daten)

http://datetoo.com/ (relatiebureau voor doven, slechthorenden, mensen met een handicap)

http://www.datingspecials.nl/dating-voor-mens...

http://www.datingvoormensenmeteenbeperking.nl/

http://www.datingwebsites.nl/dir/gehandicapte...

http://www.datemate.eu/ (daten voor personen met een handicap)

http://www.handicap-dating.nl/ (dating voor personen met een beperking)

http://www.dottie.be/ (dating voor mensen met een handicap)  Dottie, is een vriendschapssite voor mensen met een beperking. Bij Dottie is populariteit, "wie de beste is of om het even wat", waardoor je je niet goed voelt niet belangrijk.  Wat wel belangrijk is, is dat je bij Dottie helemaal jezelf kan zijn, begrepen en geaccepteerd wordt, ongeacht je beperking of aandoening, want op Dottie is iedereen op zijn manier speciaal.  Dottie streeft ernaar nieuwe kansen te geven aan een doelgroep die jammer genoeg meestal gediscrimineerd en vergeten wordt door de maatschappij. De “niet specials” die zelf in hun omgeving niet direct mensen met beperkingen of aandoeningen kennen, staan er niet altijd bij stil, dat deze mensen evenveel verlangen, maar dat het voor hen niet altijd zo voor de hand liggend is.  Dottie is  enkel gericht op leden met beperkingen of aandoeningen vanaf 14 jaar. Om de kwaliteit van Dottie te garanderen, worden de profielen eerst gecontroleerd alsook de foto’s vooraleer ze worden geactiveerd. Bijdragen zijn zeer beperkt.

Sekshulp via een seksuele dienstverlener

Seksuele dienstverlening of assistentie is seksueel contact met een gespecialiseerde dienstverlener, tegen betaling. Als je als persoon met een handicap geen partner hebt en graag seksueel contact wil hebben, kan je op die manier toch seks hebben. Seksuele dienstverlening is niet hetzelfde als prostitutie. Als persoon met een handicap kan je wel terecht bij sommige prostituees, maar er bestaan ook los daarvan gespecialiseerde hulpverleners. Dit zijn mensen die enkel werken met personen met een handicap (of senioren of mensen met een psychiatrisch probleem). Zij zijn vertrouwd met mensen met een handicap en maken duidelijke afspraken over inhoud, duur en prijs van het contact.

Je kan ze als persoon met een handicap zelf vragen of mensen die voor je zorgen kunnen dat doen. Er zijn zowel mannen als vrouwen die dit doen en zij kunnen gevraagd worden voor verschillende dingen: van leren masturberen tot het hebben van geslachtsgemeenschap. Seksuele dienstverlening is tot op vandaag niet wettelijk omdat het puur voor de wet lijkt op prostitutie. Maar in de schemerzone zijn er wel verenigingen actief die hierin bemiddelen.

Een seksuele dienstverlener - de Limburgse vrouw wil anoniem blijven - getuigt: “Wat wij doen, is zoveel meer dan seksualiteit. Veel van mijn klanten kunnen geen echte seks meer hebben. Dan zoek ik andere methodes om hun een goed gevoel te geven, zoals knuffels of strelingen. Mijn werk geeft me voldoening. De klanten zijn zo dankbaar en gelukkig na mijn bezoek.” (Bron : GVA 28/05/2010)

Sekszorg in Nederland

Sekszorg is seksuele dienstverlening voor mensen met een ernstige lichamelijke- of geestelijke beperking. Het wordt veelal gedaan door vrouwen met een achtergrond in de gezondheidszorg. Of sekszorg wordt vergoed, hangt af van de gemeente waarin de gehandicapte woont. (www.nieuwsuur.nl 8 mei 2013)

Aditi (Vlaanderen)

http://www.aditivzw.be/  Aditi vzw is een Vlaamse organisatie waar personen met een beperking terecht kunnen voor informatie, advies en praktische ondersteuning bij seksualiteit. De organisatie ondersteunt onder andere in vragen rond seksuele dienstverlening.

Gedurende één jaar deed Aditi  vzw onderzoek betreffende seksuele dienstverlening aan personen met een beperking. Samen met een focusgroep van mensen met een beperking en een aantal seksuele dienstverleners  stelden zij een werkkader op. Deze manier van werken legt de nadruk op open communicatie en kwaliteitsvolle dienstverlening.  Aditi vzw werkt momenteel samen met een groep seksuele dienstverleners die zich specifiek engageren in het werken met mensen met een beperking. Hoe werkt aditi. Klik hier voor meer info.

Meer info over seksuele dienstverleners

Vlaanderen

http://www.aditivzw.be

http://www.wvavzw.be

http://www.gezinenhandicap.be

http://www.hintoostvlaanderen.be

http://www.sensoa.be

Nederland

http://www.flekszorg.nl

http://www.deschildpad.nl

http://www.stichtingsar.nl

http://www.boanncoaching.nl

http://www.seksualiteit.nl/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

 

Nederlandstalige literatuur

Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt, N. van Son-Schoones (red.) 2008. 668 p. ISBN 978 90 232 4405 9
De wijze waarop tegen seksualiteit en handicap wordt aangekeken is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Waar vroeger de beeldvorming rond gehandicapten zich kenmerkte door begrippen als ‘zielig' en ‘hulpbehoevend', leeft in Nederland en België nu veeleer de visie dat mensen met een lichamelijke beperking regie over eigen leven kunnen hebben, en dat het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van autonomie belangrijk is. Seksualiteit is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel, althans… zou dat moeten zijn. Lees hier verder

Seksualiteit en een chronische ziekte. Brochure over de invloed van een chronische ziekte op het seksuele leven. Is het normaal dat mijn lichaam tegenwoordig anders reageert nu ik een chrnische aandoening heb? Hoe kan ik vrijen (weer) fijn maken? Wat doe ik als ik minder behoefte heb aan seks dan mijn partner? Deze brochure geeft inzicht in de invloed die een ziekte of handicap kan hebben op seksualiteit. Er staan veel tips in om (weer) te genieten van seks. (Rutgers WPF) Lees hier verder

Totally Sexy Gids voor ouders. Totally Sexy is een gids voor ouders met tips voor de seksuele opvoeding van pubers met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Omdat zij - net als hun leeftijdsgenoten - veel vragen hebben over seks, maar soms wel heel specifieke zoals: Zal ik ooit een partner vinden? Wat kan ik eigenlijk wel in seksueel opzicht en wat niet? Kijk naar mogelijke antwoorden Annelies Kuyper, Sanna Maris (Rutgers WPF)  Lees hier verder

You are Totally Sexy Minimagazine voor jongeren. Annelies Kuyper, Sanna Maris. Minimagazine voor jongeren met een beperking of chronische ziekte. (Rutgers WPF)
You are Totally Sexy is een minimagazine speciaal voor jongeren met een ziekte of beperking. Want seks hoort bij het leven, beperking of niet. Wil jij meer weten over verliefd zijn, versieren, verkering krijgen en vrijen? Lees hier verder

SeCZ TaLK is een bordspel voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen over deze onderwerpen. Het spel kan worden gespeeld op het voortgezet speciaal onderwijs van cluster 3 scholen (zoals mytylscholen met een vso afdeling), in revalidatiecentra, bij activiteiten van patiëntenorganisaties, op poliklinieken waar adolescenten/jongvolwassenen voor een consult komen. Lees hier verder

Seksuele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Een kwalitatief exploratief onderzoek van RUGent. Masterproef Inte Decoster Klik hier voor het rapport

Opinie : seks voor iedereen nav Werelddag seksuele gezondheid  http://www.sensoa.be

Seksualiteit, chronische ziekten en lichamelijke beperkingen. Kan seksualiteit gerevalideerd worden. Jim Bender  Tijdschrift voor Seksuologie, 2003, 27: 169-177 Lees hier verder

Seks als je chronisch ziek bent. Wat iedere praktijkondersteuner moet weten over seks. Gré van Gelderen en Jim Bender Lees hier verder

Goede sites in Nederland zijn: www.zoenenenzo.nl voor personen met een verstandelijke beperking en hun ouders - www.weetalwereld.nl voor dove mensen.

Het effect van Hasta La Vista http://www.vaph.be/

Seksuele dienstverlening in de zorgsector. Lees hier verder

Seksuele dienstverlening in de zorgsector. Financiering? Lees hier verder

Kosten seksuele dienstverlening vergoeden vanuit PAB Lees hier verder

Sociaal-erotische zorg in Vlaanderen nog steeds taboe. Lees hier verder

Hasta la vista in de praktijk. Eén Koppen Bekijk hier de uitzending.

Tika: seksueel zorgverleenster voor gehandicapten. http://seks.blog.nl/  en http://www.parool.nl/

Het verhaal van Diana: seksverzorgster voor gehandicapten  http://seks.blog.nl/

Anja doet het met gehandicapten. Niet voor het geld maar uit naastenliefde. Lees hier het verhaal van een seksueel dienstverleenster. Lees hier verder

Bekijk hier het interview met Diana tijdens het Nederlandse programma De wandeling

Stichting seks met een handicap met veel informatie over het onderwerp. http://www.seksmeteenhandicap.nl/

Naar een adequaat seksueel dienstenaanbod voor personen met een handicap. Een evaluatieonderzoek van de vzw Seksualiteit en Handicap. Blockeel Hadewijch. 2008-2009 Universiteit Gent Lees hier de integrale scriptie

Gehandicapten en seks. Hoe doen ze het toch. Artikel in Humo 13 september 2011 Lees hier verder

We hebben ook behoefte aan genot. Artikel over een sekswerker in Dag Allemaal 27 dec. 2011 Lees hier verder

Film Hasta La Vista. Interview met Michèle in Cava nr 14 zomer 2011 Lees hier verder

Totally sexy  Tijdschrift voor jongeren met een beperking rond seks van Rutgers WPF Lees hier verder

ASS bij je man, wat dan?’ is een psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner. Het programma kan zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis ‘op de bank’ worden gebruikt. Ook biedt het mogelijkheden voor de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ). Er niet alleen aandacht voor autisme bij de man, maar ook voor het effect hiervan op de vrouw en de relatie. Gevoed vanuit de praktijk is het Els Blijd-Hoogewys en Anja Talboom gelukt om ingewikkelde materie toegankelijk te maken. In 10 stappen krijgen vrouwen van een man met ASS niet alleen meer kennis over autisme, maar ook meer begrip voor hem. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor het dagelijks leven, waardoor de partnerrelatie kan verbeteren en de vrouw ook weer meer dingen voor zichzelf kan doen. Respect voor de partner met ASS staat hoog in het vaandel. ‘ASS bij je man, wat dan?’, Els Blijd-Hoogewys & Anja Talboom, Uitgeverij Hogrefe, €27,50 Meer info

Diensten

Seksuele dienstverlening.  In Vlaanderen bestaat seksuele dienstverlening voor mensen met een beperking, maar er mag geen reclame voor gemaakt worden. Dus moet je via een omweg iemand zien te vinden. Bijvoorbeeld door eens te informeren in de sector van de gehandicaptenzorg. Het reguliere circuit van prostituees kan een oplossing zijn, zeker voor mannen. Je kunt ingaan op een advertentie in een krantje. Bel vooraf met de persoon in kwestie. Dat werkt drempelverlagend en je kunt meteen polsen of de prostituee in kwestie ervoor openstaat. Vooral oudere dames doen het. Voor een jongeman die zijn eerste seksuele ervaring wil opdoen, kan dat in het begin wat teleurstellend zijn. Voor vrouwen zijn er nog minder mogelijkheden. Escortservices zijn meestal te duur. In Nederland bestaat de Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling, kortweg SAR. Ze regelt seksuele hulpverlening tegen een betaalbare prijs voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Het is een Nederlandse organisatie, maar ze werkt ook in België. Andere sites zijn www.deschildpad.nl en www.flekszorg.nl.

Vlaanderen http://www.aditivzw.be/zorgaanbod/sekszorg_seksueledienstverlening.php

Nederland : http://www.flekszorg.nl/   en http://www.deschildpad.nl

Relatiebureau voor mensen met een handicap  http://www.handicap-dating.nl

 

Engelstalig

BBC Sex and relationships special http://www.bbc.co.uk/radio1/advice/sex_relationships/sex

Is it ok for disabled people to go to brothels?  Lees hier verder

Asta Philpot, 32, is from Leeds. He can't use his arms or legs due to arthrogryposis and campaigns for access to sex for people in a similar boat via his personal website. In the 2007 BBC documentary, One Night Only, Asta took two disabled men to a specialist brothel in Spain where he had lost his virginity a year earlier (see Is it OK for disabled people to go to brothels? from the Magazine).

Kirsty Liddiard spoke to 25 disabled people about their sex lives for her PhD. She continues to specialise in this field at Rierson University in Toronto, teaching on the BA in disability studies course and she's on the board of directors at the Rose Centre for young adults with disabilities which, amongst other things, helps its clients with matters relating to sex.

Daryl Beeton runs Kazzum, a theatre company for young people. He is gay and has a mobility impairment. You may remember him as a contestant on BBC Two's Beyond Boundaries programme.  Regard is an organisation which supports people in the UK who are gay and disabled.  Fringe disability organisation Outsiders are concerned with "sexual freedom" and expression. They run an annual Sex Maniacs Ball - which isn't quite what the name suggests it might be.

Website met heel veel informatieve links http://www.sexsupport.org/DisabilityLinks.html

Australische website die seksuele dienstverlening bij personen met beperkingen promoot http://www.touchingbase.org/

Scarlet Road Australische documentaire over een sekswerkster die personen met een handicap seksuele diensten verleent  http://www.scarletroad.com.au

Diverse literatuurbronnen (van website http://www.seksmeteenhandicap.nl)

Seks met een handicap:

Seks na een stoma:

Uitgebreide artikels:  

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.