Sexual grounding therapy

Wat?

Sexual Grounding Therapy® (SGT) is een innovatieve richting binnen de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie die een wezenlijke aanvulling vormt op andere gangbare therapeutische methoden. Sexual Grounding® werd in het begin van de jaren negentig ontwikkeld door de Nederlandse psycholoog en lichaamsgericht therapeut Willem Poppeliers. In zijn eigen opleiding ervoer hij dat het thema seksualiteit totaal vermeden of alleen theoretisch behandeld werd. Van daaruit ontwikkelde hij een methode die op een gefundeerde theorie van acht rijpingsstadia binnen de seksuele ontwikkeling gebaseerd is. Het gedachtegoed van de SGT wordt beheerd door de Foundation for Sexual Grounding Therapy® (FSGT). Sexual Grounding Therapy® is een  vorm van psychologische zelfontwikkeling die voortkomt uit de ervaringsgerichte lichaamsgerichte psychotherapie in groepsverband.

Sexual Grounding Therapy® is gebaseerd op een in het dagelijks leven toepasbare theorievorm. Het is een vernieuwende opvatting over systematische lichaamsgerichte dieptepsychologie en seksuele therapie. In veel psychotherapeutische methoden ontbreken veelal delicate kwesties rond seksualiteit en relaties. Het zijn juist deze zaken die de Sexual Grounding Therapy® op een pure en heldere wijze behandelt.

Het bijzondere van Sexual Grounding Therapy® is dat het een kader biedt om je daadwerkelijk te realiseren hoe je door de seksuele relatie van je ouders op de wereld bent gekomen en dat de culturele context de eigenlijke stroom van deze seksuele energie kan tegenhouden. Sexual Grounding Therapy® biedt een manier om het oorspronkelijke seksuele functioneren terug te krijgen. Het is gebaseerd op een psycho-seksueel ontwikkelings- en rijpingsmodel, dat in tegenstelling tot veel andere vormen van therapie het individuele seksleven van de mens van de wieg tot het graf omvat. 

Sexual Grounding® is een vorm van zelfontwikkeling, die op een heldere, directe en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties. SGT volgt Freud in diens opvatting dat seksualiteit onze primaire levensenergie vormt, maar gaat verder door in kaart te brengen hoe seksualiteit zich ontwikkelt van de geboorte tot aan de dood en wat de voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling.

Deelnemers worden door het baanbrekende werk van Sexual Grounding Therapy® alsnog in staat gesteld met behulp van ondersteunende ouders seksuele spiegeling te ervaren waardoor ze weer in contact komen met hun oorspronkelijke seksuele onschuld. De ouders functioneren hierbij in het dagelijks contact als model voor mannelijke en vrouwelijke identiteit. Dit is een seksueel heropvoedingsproces dat berust op werkelijke seksuele feiten binnen de verschillende ontwikkelingsfasen.   Sexual Grounding Therapy® helpt de deelnemers zich vrij te maken van oneigenlijke projecties en levensscenario’s. Dit helpt om de seksualiteit te plaatsen binnen de context van relaties. Hierbinnen is het mogelijk om de innerlijke en uiterlijke stroom van de seksuele energie te reguleren en te harmoniseren waarbij we ondersteuning krijgen van ouders en voorouders.

In Nederland worden de trainingen vooral verzorgd door de organisatie Heart and Sexuality.

De Heart and Sexuality trainingen zijn een vorm van zelfontwikkeling, waarbij ze op een heldere, directe en zuivere manier ingaan op seksualiteit en relaties. Ze werken o.a. met verschillende ontwikkelingsfasen binnen de seksuele ontwikkeling van het kleine kind tot aan de dood om een gezonde imprint te geven zodat schuld en schaamte losgelaten kan worden.
Tijdens de training ervaren de deelnemers opnieuw de natuurlijke voortgang van de ontwikkeling van meisje tot vrouw en van jongen tot man. Zij komen via oefeningen met het belang van de ondersteunende spiegeling in contact, waarbij de theoretische uitleg verhelderend werkt. Deelnemers worden alsnog in staat gesteld met behulp van ondersteunende ouder representanten een seksuele spiegeling te ervaren die ze weer in contact brengt met hun oorspronkelijke seksuele onschuld. De “ouders” functioneren hierbij als model voor mannelijke en vrouwelijke identiteit. Dit helpt de deelnemers om zich vrij te maken van oneigenlijke projecties en levensscenario’s die ze in hun jeugd hebben opgedaan en zich uiteindelijk intiem en duurzaam te kunnen verbinden met een partner. Ook krijgen zij een duidelijk kader voor de seksuele opvoeding van eventuele kinderen.
Op deze wijze ontwikkelen zij tevens meer zelfbewustzijn, stevigheid en creativiteit.
 
De training “Seksualiteit in verbinding” bestaat uit verschillende modules:
1. De seksuele ontwikkeling van het jonge kind,
2. De seksuele ontwikkeling van de puber/adolescent
3. Volwassen relaties en
4. Komen tot de essentie.
 
In de fase rondom het vierde levensjaar ontwikkelen kinderen een sterke nieuwsgierigheid naar hun afkomst, het geslachtsverschil en hun seksuele identiteit.
In de puberteit, vanaf het twaalfde levensjaar ongeveer, leiden hormonale veranderingen in het lichaam tot seksuele rijping en de mogelijkheid zich voort te planten. In deze tijd ontbreekt vaak nog de emotionele rijpheid en daarom is het belangrijk dat de opvoeders deze ontwikkeling goed ondersteunen. In de adolescentie  experimenteren we met het aangaan van seksuele relaties en later zoeken we naar wegen om een duurzame relatie te kunnen onderhouden. Als we ouder worden en onze eindigheid beginnen te beseffen komen we meer tot onze essentie en de bijhorende unieke expressie van onze seksuele energie.
 
De volgende thema’s komen in de training “Seksualiteit in verbinding” aan de orde:
•    De verschillende ontwikkelingsstadia van de seksualiteit
•    De verschillen in de seksuele expressie in mannen en vrouwen
•    De eigen interne en externe stromen tussen het hart en het geslacht
•    Hoe onszelf  bevrijden van het steeds weer vormen van oedipale driehoeksrelaties
•    Hoe  opnieuw lichamelijke onschuld en opwinding bereiken die losstaan van vroegere schaamte, schuld en negatieve zelfbeelden
•    Hoe we vader en moedercomplexen kunnen oplossen
•    Hoe de culturele taboes op seksualiteit over-stimulatie en ontkenning van seks hebben aangewakkerd en ons in een diepe onzekerheid hebben achtergelaten.
•    Hoe we deze seksuele aard weer opnieuw kunnen ontdekken.

Door energetische oefeningen, relatieopstellingen en inzicht gevend feedback kunnen de deelnemers leren de stroom van hun seksuele energie weer te openen en te verbinden met het hart.

Bronnen en meer info

http://www.sexualgrounding.nl/

http://www.sexualgrounding.com/

http://www.bodymindopleidingen.nl/#trainingen-heart-and-sexuality

 

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.sexualgrounding.nl/

http://www.sexualgrounding.com/

http://www.bodymindintegration.com/SexualGrounding.html

http://www.rodeparel.nl/sexual-grounding-therapie.html

 

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.