Tangotherapie

Wat?

Hoewel het eerder om tangoworkshops gaat om je relatie te verbeteren, zweren sommige therapeuten bij het dansen van tango als vorm van therapie om je relatie een boost te geven.

We vermelden tangotherapie hier niet echt als volwaardige therapievorm (ook al zullen de betrokken therapeuten dit ontkennen), maar volledigheidshalve moeten we het hier bespreken, net zoals sommige therapeuten ook geloven dat hippotherapie (paarden) of looptherapie (samen joggen) ook voor koppels of individuen met relatieproblemen kan helpen.

Tila Pronk, auteur van het boek 'Hartstocht, de psychologie van de liefde', beschrijft zelf hoe ze tangolessen gebruikt om aan haar relatie te werken.

"Ik denk aan de tangoworkshop die ik net heb geboekt voor tijdens het verrassingsweekend ter ere van mijn mans veertigste verjaardag. Ook wij kunnen wel een relatie -update gebruiken. Drie kinderen (van één, wee en vier) en twee drukke banen zorgen ervoor dat we maar weinig aan elkaar toekomen. Sinds we samen in Buenos Aires waren en de tango in miLonga' s hebben gezien, roepen we geregeld: 'Wanneer gaan wij nu eens tangodansen? '
Pronk ziet ook wel een verklaring voor het mogelijke succes van de tango. "Vrouwen zijn zelfstandiger en mondiger dan vroeger, maar toch blijft het heerlijk om af en toe door een man te worden meegenomen. Hij bepaalt de stappen en   jij kunt even weer dat meisje zijn.

De tangoregels zijn heel strikt en je hebt je er maar aan te houden." Tangodansen kan een relatie dus nieuw leven inblazen. Bij tango gaat   het om  emotie en sensualiteit. Zo zijn er de passie en subtiele bewegingen. Er is het samensmelten van leider (man) en volger (vrouw).  Zou tangodansen goeie therapie kunnen zijn? Pronk reageert enthousi­ast: "Waar je naartoe wilt met elkaar is naar de beginsituatie van de relatie. De relatie zat toen vol spanning en intimiteit. Jonge stellen delen alles met elkaar, overal wordt over gepraat. Door iets te gaan doen buiten je comfortzone, roep je in je lichaam gevoelens op van fysieke opwinding.

Doe je samen iets nieuws, dan dicht je die  gevoelens ook toe aan je partner en lijken ze op verliefdheid. Het gaat  meer om het samenspel. Mannen leiden, vrouwen volgen; je hebt letterlijk te luisteren naar het lijf van je partner. Zelfs als je elkaar niet vast hebt, moet je voelen welke kant je partner op wil. State University Onderzoek onderschrijft deze gedachte. Aangetoond werd dat samen nieuwe, spannendeactiviteiten ondernemen de kwaliteit van derelatie bevordert. Vooral als deze activiteiten een persoonlijke kick geven. "

Tangotherapie
Psycho- en danstherapeute Chaja Kaufmann gaat nog een stap verder. Als systeemtherapeute werkt zij al jaren met stellen met relatieproblemen.  ­"Vaak draait het binnen therapie alleen om de geest. Zonde." Na ­ dat zij zelf zeven jaar geleden in aanraking kwam met de tango was ze verkocht. Het leek haar meteen logisch en natuurlijk om dans, en in het bijzonder tango, en therapie met elkaar te verbinden.

"Bij tango draait het om leiden en volgen en elkaar aanvoelen, balans vinden en je positie ontdekken. In principe is de man de leider. Zijn doel is ervoor te zorgendat de vrouw kan schitteren en hij geeft haar de ruimte om versieringen te maken. Kaufmann noemt dit een prachtig moment: "De schittering van de vrouw 'boomerangt' terug naar de man die dan wel leider is,maar in wezen ook de ondersteuner." In deTango & therapie die zij de afgelopen jaren ontwikkelde werkje in een weekend intensief aan je relatie. De belangrijkeelementen van hettangodansen komen terug in eenrelatie. Hoe isde balans tussen tweemensen? Geeft een paar elkaar genoeg ruimte en uitdaging? Liggen derollen vast of is er ruimte voor eigen ontwikkeling?

En hoe staat het met leiden? "Als één partner altijd leidt en de ander altijd volgt, wordt een relatie voorspelbaar en saai." Dit soort vragen worden in groepsessies besproken, op de dansvloer wordt bijvoorbeeld gekeken of vastgeroeste rolpatronen of karakters ook terug te vinden zijn in de manier van dansen. Hoe geeft de leider zijn volger voldoende ruimte? Een volger kan zich daarentegen ook te passief opstellen en beperkt versieringen maken. De danslessen worden verzorgd door een professionele tango­ danseres. De therapie door Chaja Kaufmann zelf.

Leonie (37) kwam per toeval in aanraking met de tangotherapie -work­shop. Ze stelde haar man voor om deel te nemen. "Dansen doen we wel vaker. En om op een leuke manier aan onze relatie te werken - door tango met relatietherapie te mixen - leek ons interessant . Echt slecht ging het niet tussen ons, maar het liep al een tijdje niet lekker. We reageerden anders op elkaar, geïrriteerder, maar zaten niet op maanden therapie te wachten." Voor Leonies relatie werkte de therapie goed. "Onze karak ­ ters kwamen duidelijk terug in de dans. Je leert elkaar letterlijk aanvoe­ len en dat werd vertaald in de psyche.

Nu nemen we meer tijd om elkaar rustig te benaderen en zeggen we tegen elkaar: 'Kom even hier.'" Op de vraag of ze meer zin in seks kregen door de tango, zoals het onderzoek onder tangostellen deed vermoeden, reageert Leonie bedachtzaam: "Nee, onze relatie werd niet direct seksueler, maar wel veel intiemer."  Stephanie had er nog niet op die manier naar gekeken. "Het doet wel iets op seksueel gebied, maar waar het vooral om gaat tijdens het dansen is overgave. Je overgeven aan de man. De rolverdeling is op dat moment  heel duidelijk, iets wat in het dagelijks leven nog wel­ eens voor spanning zorgt. Voor westerse vrouwen is het sowieso moeilijk zich over te geven: we zijn gewend om voor onszelf op te komen.

En dus zie ik dat die rolverde­ ling ook op de dansvloer weleens voor spanning zorgt, omdat wij vrouwen ons willen bemoeien met hoe hij leidt. Terwijl het fijn is voor de man als je dat kunt laten; hij voelt zich er heel mannelijk door. Ik vind het heerlijk  zo'n avond: ik hoef niet te bepalen . Het enige wat ik moet doen is orders opvolgen en de figuren die hij aangeeft zo mooi mogelijk uitvoeren.

Mijn eigen ervaring na onze workshop tijdens het verrassingsweekend voor mijn man? We hebben veel lol gehad en gelachen om ons aanvan­ kelijke gestuntel. Maar op een gegeven moment kregen we samen vleu ­ gels. Het dansen voelde subtiel, sensueel en heel intiem. Ja, we willen heel graag door met de tangolessen. En wat betreft het seksuele: na de workshop belandden we toch mooi direct tussen de lakens in ons chique hotel."

Wat is het ?

In een relatie hebben twee mensen besloten om gezamenlijk verder te gaan. De vraag hoe zij dat doen is daarin erg belangrijk voor de kracht en duurzaamheid van het samen zijn. Als de afstand tussen de partners te klein wordt, kan men niet meer goed zijn eigen creativiteit gebruiken. Wil de één voortdurend weten wat de ander doet, dan kan de ander geen eigen ruimte hebben. Als de afstand echter te groot is dan raakt men elkaar kwijt. Kan het je niet schelen wat je partner doet, dan zal je op den duur niet meer weten wat er eigenlijk belangrijk is in het leven van je partner. In relatietherapie wordt gekeken naar de balans tussen twee mensen. Hoe stimuleer je elkaar op verschillende gebieden? Wil je iets van elkaar leren, moedig je elkaar aan om iets uit te proberen of wil je gezamenlijk iets ondernemen? Is er voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling of zijn de rollen volledig ingevuld en vastgelegd waardoor de relatie op den duur monotoon wordt en onvoldoende uitdaging biedt?

Om een partner te vinden is al niet eenvoudig, maar om een relatie te verdiepen en boeiend te houden is soms echt een uitdaging. Als altijd één partner leidt en de ander zich altijd zomaar laat leiden dan wordt het spel op den duur saai. Brengt iedereen echter op zijn/haar manier verandering in het samenzijn, dan zal de partner hierop reageren en de relatie spannend blijven.

Lees hier meer in Psychologie Magazine

Bronnen

Margriet More 2013

https://www.chajakaufmann.nl/tangoxperience/de-dans-als-relatietherapie/
 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

https://www.chajakaufmann.nl/tangoxperience/

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.