Onderstaande mutualiteiten betalen allemaal een deel terug van de psychotherapie voor jongeren of jongvolwassenen. De terugbetaling gaat van €50 tot €120, onder enkele voorwaarden (zoals doorverwijzing door een arts of CLB, en  de verstrekker moet een erkend psycholoog of licentiaat orthopedagogie zijn).
Eén uitzondering: bij het Vlaams Neutraal Ziekenfonds is er geen leeftijdsrestrictie.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw mutualiteit om na te gaan of u recht heeft op een terugbetaling of niet.

Christelijke mutualtieiten - www.cm.be
Socialistische mutualiteiten - www.socmut.be
Liberalemutuaiteiten - www.liberalemutualiteiten.be
Vlaams en neutraal ziekenfonds - www.vnz.be
Onafhankelijke ziekenfondsen - www.mloz.be/nl
Partena - www.partena-ziekenfonds.be
Euromut - www.euromut.be

Bij een kinesitherapeut en arts gelden de normale terugbetalingstarieven.

Voor psychotherapie en seksuologische begeleiding door niet klinisch psychologen en bij volwassenen wordt voorlopig  geen tussenkomst voorzien  tenzij uw ziekenfonds dat wel uitzonderlijk voorziet. Zie daarvoor hierboven.

 

 


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.