Algemeen

In het verleden werd in Nederland behoorlijk wat therapie-activiteiten terugbetaald, maar dit werd door de bezuinigingsrondes van het huidige kabinet teruggeschroefd. Partnerrelatietherapie op basis van de louter diagnose partnerrelatieproblemen is vanaf 1 januari 2013 niet meer vergoed. Dit geldt voor alle verzekeringsvormen.

Dit betekent dat relatietherapie nog wèl in grote mate kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, gezinsproblemen, enz.  Het is dus niet zondermeer een uitgemaakte zaak dat in uw geval er geen vergoeding kan plaatsvinden. Overleg met uw verwijzer hierover.  Voor de tweedelijnsdiensten is er geen eigen bijdrage meer.

De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen in Nederland onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering en alleen indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de behandeling bij een vrijgevestigd hulpverlener volledig vergoed.  Vraag hier bij de eerste aanmelding bij uw seksuologisch hulpverlener in Nederland  informatie over.  De betaling en vergoeding verlopen per gehele behandeling en niet per sessie. Dit wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd. 

Wel geldt voor iedereen in Nederland een verplicht eigen risico van 350 euro (situatie oktober 2013). Iedereen betaalt dan de eerste 350 euro per jaar aan zorgkosten zelf via de zorgverzekeraar die dit inhoudt. Het gaat daarbij om alle kosten, zowel lichamelijke (ziekenhuis, tandarts, fysiotherapie, etc) als geestelijke gezondheidszorg (psycholoog, psychiater, psychotherapeut).  Zolang dit eigen bedrag niet is opgebruikt, kunt u geen terugbetaling krijgen.

Hoe zit het met seksuologische hulpverlening (Bron www.nvvs.info)

Seksuologische hulpverlening valt onder de Zorgverzekeringswet en hoort derhalve in het basispakket van de zorgverzekering.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden eerstelijns seksuologische hulpverlening dan ook als zodanig, mits verleend door een door de NVVS erkend seksuologisch hulpverlener. Dit betekent dat de seksuoloog opgenomen is in het SH-register van de NVVS en een zgn. geregistreerde seksuoloog-NVVS is. Vraag de hulpverlener die u wilt raadplegen naar deze registratie.

Er zijn 2 mogelijkheden: de vergoeding vindt plaats vanuit het zgn. basispakket van de ziektekostenverzekering of is vervolgens mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, als die is afgesloten. Voor de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is het raadzaam om uw polisvoorwaarden hierop na te slaan. 

Seksuologische zorg valt bij alle zorgverzekeraars onder dezelfde clausules als “eerstelijns psychologische zorg” ook in het aanvullend pakket.  Hoeveel er daarom uiteindelijk vergoed wordt is afhankelijk van een aantal factoren: van uw evt. aanvullend pakket, van het feit of uw hulpverlener een contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten, maar ook van uw eigen bijdragen en de hoogte van uw eigen risico.

In principe worden er vanuit het basispakket 5 consulten (deels) vergoed en geldt een eigen bijdrage van € 20,- per consult.  Voor 2013 geldt er voor de vergoedingen uit het basispakket bovendien een eigen risico van € 350,-  Dat moet eerst opgemaakt zijn, voordat uitgekeerd gaat worden.  

Een overzicht van de ziektekostenverzekeraars die eerstelijns seksuologische zorg als zodanig vergoeden:

Menzis en Avero

Zilveren Kruis-Achmea en de andere labels, die hieronder vallen: Agis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Pro Life, DVZ Zorgverzekeringen en OZF of TakeCareNow!

VGZ, Univé, IZA, Trias en de andere labels, die hieronder vallen: Aevitae, IZZ, IAK, Nedasco, SIZ, VPZ, Turien en UMC.  

Zorg en Zekerheid vergoedt eerstelijns seksuologische zorg, mits die verleend wordt door een GZ-psycholoog-seksuoloog-NVVS  of een arts-seksuoloog-NVVS.

CZ, Delta Lloyd en Ohra  hebben afspraken met NVVS gemaakt om in 2013 eerstelijns seksuologische zorg te vergoeden conform de voorwaarden voor eerstelijns psychologische zorg, echter deze mogelijkheid wordt niet in de polisvoorwaarden vermeld!  U dient uw zorgverzekeraar hier dus zelf op te wijzen.

Aan het eind van de behandeling ontvangt u of uw zorgverzekeraar de DBC- nota. Bij langer durende behandelingen wordt standaard na één jaar een nota verstuurd. De hoogte van het bedrag hangt af van de aard van het probleem, de duur van de behandeling, het eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar –én los daarvan- de wettelijke eigen bijdrage.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.