Wat?

Aan de basis van trauma, of psychisch letsel, kunnen de meest verschillende gebeurtenissen liggen: geweld zien of ondergaan, een overval, misbruik, een gevaarlijk ziekte, een auto-ongeval, de dood van een geliefde,…

Meer pijn voelen dan je kan verdragen, vrezen voor je leven, je extreem machteloos voelen …dergelijke ervaringen maken de kern van trauma uit. Het begrip ‘trauma’ heeft oorspronkelijk betrekking op lichamelijk letsel, en in deze zin wordt het nog steeds gebruikt. Als een algemeen ziekenhuis een afdeling traumatologie heeft, houdt men zich daar dus bezig met gebroken benen en andere beschadigingen van het lichaam. Er bestaat sinds enige tijd binnen de psychologie en psychiatrie de deelwetenschap psychotraumatologie, waarbij het om de studie van psychisch letsel gaat. Dat dergelijk letsel bestaat is in de loop van geschiedenis herhaaldelijk onderkend. Zo is de bijbelse uitspraak ‘met stomheid geslagen zijn er duidelijk op van toepassing. De Duitse arts Eulenburg introduceerde echter pas in 1878 de term ‘psychisch trauma’ als metafoor voor de reactie van verbijstering en angst op een schokkende gebeurtenis.

Traumatherapie helpt je om wat gebeurd is een plaats te geven, om “het” achter je te laten, zodat je opnieuw energie krijgt, vooruit kan, écht kan leven.

Trauma zit vast in het lichaam, in het geheugen van de lichaamscellen en door praten kom je daar niet bij.  Vele therapieën blijken geen of niet voldoende effect te hebben en traumahealing of traumatherapie brengt daar wel de oplossing. Traumatherapie is overal van toepassing waar bij de cliënt weerstand ontstaat of blokkades muurvast lijken te zitten.

De traumatherapeut maakt soms gebruik van andere therapievormen die elders worden beschreven. Vaak wendt hij een combinatie van gesprekstechnieken aan vergezeld van mindfullness. Maar kenmerkend voor de therapie is wel dat het trauma het uitgangspunt vormt voor het hele hulpverleningsproces.

Lees ook hier. Verder na een trauma. Infobrochure Mensura

Bronnen

http://www.centrumopenmind.be/opleiding-traumatherapeut/

https://psychotraumanet.org/nl/wat-een-trauma

http://www.deinnerlijkekern.nl/nl/020/traumaverwerking.html

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.trauma-therapie.be/

http://www.deinnerlijkekern.nl/nl/020/traumaverwerking.html

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.