Verlatingsangst

Wat

Separatieangst, separatieangststoornis of verlatingsangst is een psychische aandoening die zich bij kinderen (meestal tussen zeven en negen jaar oud) en soms jongvolwassenen (tot achttien jaar) kan ontwikkelen. In het DSM-IV is de aandoening ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen.

Verlatingsangst bij partners is de voortdurende angst om door je partner verlaten of verstoten te worden. Deze angst is zo sterk dat je leven erdoor beïnvloed en zelfs overgenomen wordt. Symptomen van verlatingsangst in een relatie

Herken je jezelf in een van de volgende kenmerken van verlatingsangst?

-Overdreven bezorgdheid over het verlies van je partner
-Niet kunnen verdragen dat je partner langere tijd weg is van je
-Nachtmerries over het thema ‘scheiding’
-Overdreven angst om alleen te zijn

Symptomen van verlatingsangst:

Als je iemand hebt ontmoet ben je constant met hem/haar bezig, je wilt steeds bevestiging en voelt je erg ongelukkig en afgewezen als je dat niet krijgt.
Je bent snel en veel verliefd, maar de potentiële partners nemen altijd na een tijdje afstand.
Je vind het absoluut niet fijn om alleen te zijn.
Je vindt het niks als de ander weggaat.
Je bent vaak onzeker.
Je wilt constant aandacht van de ander.
Wanneer iemand niet reageert op je belletje of smsje, dan denk je dat diegene niks meer met je te maken wil hebben.
Je hebt constant bevestiging nodig.
Je wilt altijd samen zijn.

Aantrekken en afstoten

Deze symptomen komen bij iedereen voor, maar bij verlatingsangst zijn ze zo erg dat je er geen controle meer over hebt. Je kan enkel nog aan de ander denken bijvoorbeeld.

Mensen met verlatingsangst zijn er altijd zeker van dat ze eens verlaten zullen gaan worden door de mensen met wie ze een band hebben. Omdat ze er zo zeker van zijn ontwikkelen ze vaak een bepaald gedrag of patroon wat er ook vaak toe leid dat ze juist vele contacten stuk maken zonder dat ze dat eigenlijk willen. Dit komt mede voort uit de onzekerheid en wantrouwen die ze hebben met personen waar ze om geven of om kunnen gaan geven. Ze nemen vaak een afstandelijke houding aan tegenover de mensen waar ze een relatie mee hebben. Die afstand hebben ze nodig zodat ze niet te hard kunnen worden gekwetst als die relatie stuk dreigt te gaan.

Dit gedrag of patroon leid er dan weer toe dat ze ook gaan aantrekken en afstoten. Dit is vervelend voor de persoon die leeft met de angst maar ook zeker voor hun om omgeving. Vaak zullen ze ook bewijs gaan zoeken zodat ze kunnen zeggen zie je wel!...

Dit bewijs zoeken ze dan ook op allerlei verschillende manieren. (onbewust) De persoon met wie ze een relatie zijn aangegaan moet continu bewijzen dat zij wel zullen blijven, dat het nog goed zit enzovoorts. Door bijvoorbeeld een smsje te sturen, door te bellen, door elke dag even die bevestiging te geven. Als ze dan namelijk niet doen is dat een bewijs voor de persoon met verlatingsangst dat de ander hun zullen gaan verlaten en in hun gedachten zal dat weer klinken als: zie je wel!... Door die gedachtes zullen de patronen en het gedrag zich blijven herhalen. Relaties dreigen continu stuk te lopen.

Degene die geconfronteerd worden met de diagnose van verlatingsangst hebben vaak ook nog last van één of meerdere symptomen die samen hangen met een andere secundaire afwijking. Vaak betreft het stemmingswisselingen en angststoornissen.

Hiermee kan op drie manieren worden omgegaan:

1.Het handhaven ervan:
Het handhaven van de angst door contacten te zoeken die onbetrouwbaar zijn. Je vastklampen aan contacten en voortdurend jaloers zijn, voortdurend wantrouwend zijn richting je contacten. Steeds leven volgens een 'ik kan het niet alleen' gedachte waardoor een selffulfilling prophecy ontstaat. Veel gevoelens van angst en paniek komen hierbij kijken.

2. Vermijding ervan:
het vermijden van de gevoelens door vluchten in een verslaving met middelen als drank en drugs of door het niet aangaan van contacten en zeer geisoleerd leven.

3. Compenseren:
Compenseren gaat door veel te doen alsof. Allerlei wisselende contacten aangaan, doen alsof je heel onafhankelijk bent, maar tegelijkertijd het gevoel hebben alleen op de wereld te zijn.

Samenwonen met iemand met verlatingsangst

Ook samenwonen of leven met iemand die aan verlatingsangst lijdt is behoorlijk vermoeiend en uitputtend. Voortdurend wordt er een beroep op je aandacht gedaan die niet gestild of bevredigd kan worden en je zult vaak het gevoel hebben dat er geen ontsnapping mogelijk is. Zelfs als je maar even weg bent van degene die je zo claimt zal je toch weer lastig gevallen worden met sms’jes en andere maniertjes om je aandacht op te eisen.

Om met iemand samen te leven die aan verlatingsangst lijdt is zeer moeilijk zodat de relatie vaak geen stand houdt en het snel tot een breuk komt.  Het is van belang dat indien je met iemand samen leeft die aan verlatingsangst lijdt, dat je er eerst en vooral met je partner probeert over te praten en dat je kan terugvallen om een goed ondersteuningssysteem van vrienden en familie.

Waarom?

Verlatingsangst heeft alles te maken met jezelf niet kunnen hechten. Je opvoeding heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Hoe je ouders je groot gebracht hebben, zegt veel over het plaatje dat je zelf onbewust voor ogen hebt en hoe jij zelf in een relatie zult zijn. Hebben ouders in jouw jeugd voldoende ingespeeld op jouw behoeften en gevoelens? Het zal uiteindelijk bepalend zijn voor hoe jij in de toekomst met relaties omgaat. Of dat nu in vriendschappelijke of relationele sfeer is. Mensen die worstelen met verlatingsangst hebben in het verleden vaak moeten vechten om aandacht en liefde van hun ouders te krijgen. Mensen met verlatingsangst hebben vaak heel weinig invloed kunnen uitoefenen op hun sociale omgeving. Juist in latere relaties zal dit naar boven komen, omdat ze voortdurend zoeken naar bevestiging en aandacht van hun partner. Wanneer een partner in hun ogen hen te weinig aandacht geeft, voelen ze zich afgewezen en niet gezien.

Verlatingsangst heeft ook vaak te maken met een afhankelijkheidspersoonlijkheidsstoornis. Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben een extreme behoefte dat iemand voor hen zorgt en hen aandacht geeft, wat leidt tot aanklampend en onderdanig gedrag. Deze mensen kunnen wel voor zichzelf zorgen, maar zij twijfelen zo sterk aan hun eigen capaciteiten en oordeel, en zij zien anderen als zoveel sterker en capabeler dan zichzelf, dat zij gehandicapt zijn in hun dagelijkse functioneren. Zij vertrouwen erg op de 'sterke' ander, om beslissingen voor hen te nemen, bepaalde dingen voor hen te doen, verantwoording te nemen voor hun acties, en hen door het leven te leiden.

Een lage zelfwaardering en twijfel over hun effectiviteit zorgt er voor dat zij zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Omdat ze niet kunnen functioneren zonder die 'sterke' ander, kunnen zij ver gaan om de afhankelijke relatie te onderhouden en te behouden. Aanklampend, onderdanig, passief en zelfopofferend gedrag zijn daar voorbeelden van. Als de relatie over gaat, zal men er alles aan doen een nieuwe persoon te vinden die de verantwoording op zich neemt voor het eigen handelen.

Bronnen

http://www.schoolvoorrelaties.be

http://plazilla.com/1-tips-voor-verlatingsangst

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com

http://www.proud2bme.nl

http://www.lifewize.nl/

http://www.trimbos.nl

 

 

Mogelijke hulpverlening en tips

De eerste stap in de richting van genezing van je verlatingsangst of je bindingsangst is meer van  jezelf te houden. Veruit de belangrijkste hindernis op je weg naar genezing  is een belangrijk aspect van jezelf waar je nooit van gehouden hebt en nooit geaccepteerd hebt. Dat staat een oprechte liefde in de weg. Hou je niet van jezelf, dan zoek je steeds naar iemand die dit in jouw plaats doet. Dat is steeds gedoemd tot mislukken. Mensen die niet van zichzelf houden werken aanstekelijk en trekken steeds diegenen aan die niet van zichzelf houden. Toch eis je dat men onvoorwaardelijk van je houdt, terwijl je daar zelf niet toe in staat bent.

Wanneer je vervolgens bepaalde systemen of denkpatronen in jezelf durft te erkennen, ben je al een heel eind op weg. Verlatingsangst kan heel sterk zijn, daarom is het belangrijk om eens te bekijken waar die angst nu precies vandaan komt. Waar ben je nu zo bang voor? Word je werkelijk afgewezen, of is dat nu meer de angst ervoor? Zelfvertrouwen kun je versterken door aan de slag te gaan om een positieve eigenwaarde te ontwikkelen. Wanneer je een stabiele en gezonde relatie durft aan te gaan met jezelf, word je minder afhankelijk van een partner. Blijven praten is ook heel belangrijk, net als het opdoen van positieve ervaringen!

Om definitief van de verlatingsangst verlost te raken is een aangepaste hulpverlening onmisbaar. Samen met een hulpverlener ga je dan in de eerste plaats op zoek naar de échte oorzaken van je verlatingsangst. Pas als die gevonden zijn, kan de échte verwerking van het probleem en met het aanleren van meer zelfvertrouwen beginnen.

Tips om tegen  verlatingsangst te vechten:

Onderzoek
Verzamen de feiten en bedenk of jouw gedachten en angsten gezien de feiten logisch zijn. is er een reden dat je bang moet zijn dat die vriend(in) je nu ineens gaat verlaten?

Is het helpend?
Helpen jouw gedachten jou te voorkomen dat jouw angsten uitkomen? Als je je voortdurend wantrouwen opstelt naar een vriend(in) die het beste met je voor heeft, zal hij/zij het dan uiteindelijk niet zat worden?

What if?
Probeer eens rustig in te vullen wat er zou gebeuren als die vriend(in) je daadwerkelijk in de steek laat. Vergaat de wereld dan? Is het werkelijk zo'n drama als jij nu in je hoofd hebt zitten? Natuurlijk is het naar als hij/zij je verlaat, maar je zult het vast wel overleven...

Afgezaagd, maar het helpt!
Zoek afleiding op de momenten dat je angsten spelen. Hoe meer je de aandacht erop richt, hoe groter je angsten zullen worden. Stop die negatieve cirkel en ga even iets heel anders doen.

Onderzoek de aanleiding
Onderzoek voor jezelf telkens als de angst weer opspeelt, wat de aanleiding was. Zo kan je sneller ingrijpen en zorgen dat de angst niet te groot wordt.

Vorige contacten?
Ga eens na waardoor vorige contacten mis zijn gelopen en welke rol jij hier zelf in hebt gespeeld. Bedenk wat je in nieuwe contacten beter anders kunt doen.

Uit de weg!
Ga onbetrouwbare of onbereikbare contacten uit de weg.

Heb vertrouwen
Ja, niet eenvoudig, maar wel wat je moet proberen. Herwin het vertrouwen in mensen. Iedereen wordt af en toe gekwetst, jij ook... maar dat betekent niet dat niemand meer te vertrouwen is.

Vertrouw jezelf
Als je meer vertrouwen in jezelf hebt, zal je ook minder bang zijn verlaten te worden. Werk dus aan je zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Jaloers gedrag
Probeer jaloers gedrag te vermijden. Bespreek het af en toe met je contacten, maar val je contacten en niet voortdurend mee lastig, bespreek het dan liever af en toe met de personen om wie het niet gaat.

Bronnen

http://socialefobieoverwinnen.be

http://www.proud2bme.nl

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Websites

Hechtingsproblematiek bij volwassen relaties. Literatuurstudie van Cornélie Spijkerboer. Lees hier de tekst. Bron : http://www.mensinwerking.org

Hebt u last van verlatingsangst. Test uzelf. http://test.e-gezondheid.be

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com

Therapie EFT van Sue Johnson. Lees hier een krantenartikel

http://www.schoolvoorrelaties.be

http://plazilla.com/1-tips-voor-verlatingsangst

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com

http://www.proud2bme.nl

http://www.lifewize.nl/

http://www.trimbos.nl

Boeken

Liefdesbang : over verlatings- en bindingsangst. Hannah Cuppen (2015). ‘Liefdesbang’ van auteur Hannah Cuppen heeft de publieksprijs Beste Spirituele boek 2015 gewonnen. Cuppen werkt als integraal therapeut en ervaringsdeskundige en heeft zich gespecialiseerd in verlatings- en bindingsangst. Heb je alles op orde maar gaat het Liefdesbangsteeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan?
Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In ‘Liefdesbang’ wordt uitgelegd dat dit alles met verlatings- en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Hannah Cuppen schreef het niet alleen voor singles maar voor iedereen die in zijn of haar relatie worstelt met de balans tussen vrijheid en verbinding.
Behalve inzichten en tips bevat het veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.

Blijf bij mij. Rika Ponnet (2012) In elke relatie ontstaat op een bepaald moment een strijd om macht. Dat is perfect normaal; na de eerste verliefdheid vallen immers de oogkleppen weg en worden beide partners geconfronteerd met het leven van alledag. Elk weekend wil hij even langsgaan bij zijn moeder, terwijl zij de hare liefst alleen met kerst ziet. Zij draait elke euro tien keer om, terwijl hij vindt dat geld moet rollen. Plots wil hij dingen die zij niet wil, is zij veel minder beschikbaar dan hij had gedacht of heeft hij geen oog voor haar behoeften.
Weinigen beseffen dat deze discussies grotendeels om macht draaien. Beide partners proberen hun grenzen te bewaken en hun individualiteit te bewaren. Veel koppels slagen er na wat gezonde discussies in om een duurzame vrede te sluiten, bij andere verzandt deze machtsstrijd in een langdurige stellingenoorlog.
Blijf bij mij toont aan hoe de kiemen van deze strijd al worden gelegd in het begin van een relatie. Of beter nog: hoe je relatieproblemen beginnen nog voor je een relatie hebt aangeknoopt. Want je hechtingsstijl, en die van je partner, beïnvloedt in belangrijke mate hoe je relaties op volwassen leeftijd zullen lopen.
‘Hechting heeft te maken met ons emotionele programma, met de manier waarop we als kind liefde hebben ervaren, met de wijze waarop we zelf liefhebben, als partner en ouder. Al dat vechten, al die conflicten krijgen plots een andere betekenis. Het gaat in essentie om een strijd om liefdDijkstrae, om intimiteit.'

Omgaan met hechtingsproblemen Dijkstra, Pieternel. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum 2012

Liefde is het mooiste wat er is. Toch gaat ''houden van'' lang niet altijd vanzelf. Liefde geven en nemen kan behoorlijk wat problemen opleveren. Je kunt het bijvoorbeeld moeilijk vinden om je gevoelens te delen of last hebben van bindings¿ of verlatingsangst. Dergelijke hechtingsproblemen kunnen je leven flink verzieken en er bijvoorbeeld voor zorgen dat je relatie op de klippen loopt, ook al houd je nog zoveel van je partner.

In Omgaan met hechtingsproblemen geeft Pieternel Dijkstra inzicht in de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van hechtingsproblemen. Wat is ''hechten'' eigenlijk? Op welke manieren kun je dat doen? Wat is de rol van jeugdervaringen? Wat zijn de gevolgen van hechtingsproblemen voor je relatie en je zelfbeeld? En natuurlijk: wat is de beste behandeling? Gelukkig kun je ook zelf veel aan hechtingsproblemen doen. Op deze zelfhulptechnieken gaat het boek eveneens in. Omgaan met hechtingsproblemen verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.