Voice-dialogue

Wat?

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt. Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Ikken leren kennen

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de opportuniteit om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

De Voice Dialogue  methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt , Psychosynthese , Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

Deze benadering gaat ervan uit dat de psyche opgebouwd is uit verschillende deelaspecten, ook wel subpersonen genoemd. Met sommige "primaire" subpersonen hebben we ons geïdentificeerd, bijvoorbeeld het rationele stuk, het perfectionistische stuk of het onzeker stuk. Tegenover elk van deze primaire stukken staat een "verstoten" stuk bijvoorbeeld het emotionele stuk, het relaxe stuk, het zekere stuk.

Als we zo'n kant radicaal verstoten, gaat het tegen ons werken. Deze methode helpt ons om dit proces om te keren, zonder dat we ons hoeven te identificeren met onze verstoten delen.

Een voorbeeld

Stel dat je vooral een verantwoordelijke zelf heb als primaire zelf. De begeleider die werkt met Voice Dailogue zal gaan praten met jouw verantwoordelijke stuk. Ze zal je vragen om letterlijk op te schuiven en ze praat met de verantwoordelijke stem. Als je terug naar die centrum plaats gaat waar je eerst zat,  ben je niet meer dezelfde persoon, je bent niet langer geïdentificeerd met dit verantwoordelijke zelf. Je wordt een bewust ego in relatie met het verantwoordelijke zelf, het is een nieuwe vorm van bewustzijn. Je hebt je op een manier een beetje losgemaakt van één van de zelven. Het separatie proces is begonnen.

Door te gaan praten met het tegenovergestelde stuk, bijvoorbeeld het stuk dat liefst alle verantwoordelijkheden wil loslaten, maak je kennis met een verstoten stuk. Als je je nadien opnieuw in de middenpositie bevindt ben je je bewust van deze 2 zeer verschillende energieën en ga je voorbij aan de polariteiten door deze tegenstellingen als het ware te gaan omhelzen.

Aan de hand van een duidelijk gewaarzijn van de verschillende zelven kan je steeds beter vertoeven in het spanningsveld tussen hen. Vanuit de middenposite gaat het bewuste ego een relatie aan met de verschillende delen. Het zijn niet langer de primaire zelven die de scepter zwaaien, maar je krijgt de mogelijkheid tot een bewuste keuze.

Er wordt in Voice Dialogue op drie bewustzijnsniveau's gewerkt:
· op het normale ego-niveau (waakbewustzijn)
· op het niveau van de delen (veranderde bewustzijnstoestanden)
· op het niveau van de getuige (gewaar zijn).

De procedure

In de aanvang van een Voice Dialogue sessie zitten werker en begeleider ('facilitator') tegenover elkaar. Belangrijk is dat de werker de ruimte waarin bij werken wil, zijn psychische ruimte, duidelijk bepaalt, vooral wanneer er toeschouwers ('obeservers') zijn. Er wordt meestal gewerkt in groepjes van drie of vier personen. De werker en de begeleider besteden enige tijd om zich comfortabel te voelen in elkaars aanwezigheid en wisselen van gedachten over mogelijke spanningen tussen hen. Dan vraagt de begeleider waaraan de werker wil werken. Dit kan van alles zijn: problemen, dingen die hem bezig houden en waarover bij duidelijkheid wil in zichzelf, terugkerende gedachten of gevoelens, dromen, fantasieën of lichamelijke gewaarwordingen, kortom alles wat de werker maar bezighoudt.

Is het onderwerp bepaald, dan zal de begeleider de deelpersoonlijkheid die de drager is van dat bepaalde probleem of gevoel, uitnodigen om een andere plaats in de ruimte te zoeken, zodat hij speciaal met dat deel kennis kan maken en zo mogelijk een gesprek aangaan. Een voorbeeld:
Iemand klaagt dat hij nooit eens kan uitslapen. Ook al hoeft hij niet vroeg op, iets dwingt hem toch om op te staan. De begeleider kan kiezen uit de volgende delen: degene die hem dwingt op te staan, degene die niet kan blijven liggen of degene die zich erover beklaagt.

 

 

 

Bronnen

http://www.voicedialogue.be/

http://www.marijkeleys.be/vd.htm

http://www.spiridoc.nl/voice_dialogue.htm

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven therapie. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://www.delos-inc.com/

http://www.voicedialogue.be/

http://www.spiridoc.nl/voice_dialogue.htm

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de therapievorm om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die deze therapievorm toepassen. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die met deze methode werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op therapievorm' uit het menu aan de rechterkant.