De prijs van een consultatie bij een seksuologisch hulpverlener varieert naargelang de specifieke aard van de begeleiding die opgezet wordt en bedraagt tussen 55 en 80 euro per uur.  Voor een intakegesprek dat langer duurt, kan de prijs schommelen tussen 80 en 120 euro voor anderhalf uur tot twee uur. In Nederland is de kostprijs over het algemeen nog hoger, maar er is daar in een aantal gevallen een gedeeltelijke terugbetaling voorzien.

Voor koppels (relatietherapie) vraagt men soms meer.  Dit zijn richtprijzen en kunnen van hulpverlener tot hulpverlener verschillen.  Meestal duurt een sessie tussen 50 en 60 min. Voor sommige erkende beroepen zoals klinische psychologie en voor bepaalde leeftijden (kinderen) kan u van uw mutualiteiten terugbetaling krijgen in Vlaanderen. U informeert best bij uw seksuologisch hulpverlener of zijn/haar diensten daar voor in aanmerking komen.  Klik hier voor meer informatie.

In Nederland vergoeden sommige verzekeraars een aantal therapiesessie vanuit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. Vaak is de voorwaarde wel dat de seksuologisch hulpverlener als seksuoloog bij de NVVS geregistreerd is. Klik hier voor meer informatie

Voor volwassenen en bij parterrelatieproblemen is er meestal geen terugbetaling voorzien. U maakt best vooraf met de door u geraadpleegde seksuologisch hulpverlener een duidelijke afspraak over de kostprijs van de begeleiding.

Laat u nooit een contract voorschotelen waarbij u zich voor een hele reeks behandelsessies engageert. Misschien valt de therapie tegen en kunt u door zo'n contract niet meer onder de afspraken uit.  Het is normaal dat de therapeut een aantal behandelingssessies voorstelt, maar u bent nooit verplicht deze ook effectief te volgen, tenzij u natuurlijk een schriftelijk contract daartoe ondertekent.

Als uw seksuologisch hulpverlener u vraagt om een contract te ondertekenen, moet u alles goed nalezen, ook de kleine lettertjes. Het is normaal dat een therapeut een vergoeding aanrekent als u zonder verwittigen niet komt opdagen bij een sessie, maar het niet normaal als u zich reeds vooraf aan een aantal sessies  dient te engageren. 

Het verdient aanbeveling om een schriftelijke overeenkomst te maken omtrent de kostprijs van elke sessie of als dat er niet is, een afdruk te maken van de website van de hulpverlener waar de juiste kostprijs vermeld wordt.

Uw hulpverlener is in principe niet verplicht om voor elke sessie een factuur te maken indien hij een kleine onderneming is die niet BTW plichtig is. Maar indien u zo'n factuur wenst, mag u wel naar zo'n document vragen en moet de hulpverlener zo'n document bezorgen.

Wanneer u in begeleiding gaat bij een professioneel seksuologisch hulpverlener gaat u aan hem/haar heel veel vertrouwelijke informatie bezorgen. Denk dus goed na bij wie u binnen stapt en controleer via het profiel en de website van betrokkene of de seksuologisch hulpverlener betrouwbaar is.  Hulpverleners die zich op deze website kenbaar gemaakt hebben, hebben te kennen gegeven dat ze over de nodige beroepskwalificaties beschikken.  Maar helaas heb je overal kaf tussen het koren. Lees onder het menu-item 'deontologie/klachten' wat u moet doen als u niet tevreden bent over de hulpverlening of de prijs die werd aangerekend.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.