Opleiding?

Een seksuologisch hulpverlener is meestal een psycholoog, pedagoog, verpleegkundige, opvoeder-begeleider, maatschappelijk werker, fysiotherapeut of arts die via bijkomende scholing gespecialiseerd is in seksuele problemen of een seksuoloog met een specifieke seksuologische vooropleiding.

Een seksuologisch hulpverlener biedt dus hulp bij seksuele problemen in het algemeen, maar kan ook deskundig advies verlenen inzake relatie- of huwelijksproblemen waarbij de seksuele relatie meebepalend is.  Een arts-seksuoloog kan in de behandeling ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven. 

Indien de seksuologisch hulpverlener geen arts is, mag die geen enkel lichamelijk onderzoek verrichten en ook geen medicijnen voorschrijven. Hij/zij zal dan vooral via gesprekken en/of oefeningen tips en suggesties geven om de problemen op te lossen of bemiddelen in relatie- en/of huwelijksproblemen. Indien de hulpverlener toch bepaalde aanrakingen voorstelt moet u zich er heel goed van bewust zijn, dat u daar zelf mee moet instemmen en dat het  niet logisch is om dit voor te stellen bij seksuologische problemen. 

Alleen een osteopaat, kinesitherapeut of in zeldzame gevallen andere beroepscategorieën zullen lichamelijke contacten leggen. Er bestaat geen enkele seksuologische therapie die aanrakingen in de erogene zones (geslachtszones) voorstelt, dus indien de seksuologische hulpverlener dit suggereert, hoort dit niet tot de gebruikelijke, klassieke behandelmethodes en heeft u wellicht met te maken met iemand die misbruik wil plegen. Onderbreek in dat geval ogenblikkelijk de behandeling en leg indien nodig klacht neer bij de politie.  Indien betrokkene op deze website voorkomt, mag u via het contactformulier ook de webbeheerders van deze site informeren.  Niets verbiedt u uiteraard een seksuele relatie aan te gaan met een persoon  in welke hoedanigheid ook,  maar in een therapeutische relatie is dit principieel niet toegelaten.

Zijn er erkende seksuologische hulpverleners?

Er zijn erkende seksuologische hulpverleners. In Nederland kunnen hulpverleners van diverse basisberoepen mits het bewijzen van een bijkomende seksuologische vorming én klinische praktijkervaring lid worden van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie en zodoende erkenning van hun beroepsvereniging krijgen. In Nederland bestaat geen specifieke masteropleiding seksuologie, enkel aanvullende specialisatieopleidingen bij een basistherapeutische opleiding op master of hbo niveau. Voorwaarden om erkend te worden zijn in Nederland streng.

In Vlaanderen kunnen enkel universitair opgeleide masters seksuologie erkend lid worden van de Vlaamse Vereniging Voor Seksuologie en op de website vermeld worden als klinisch seksuoloog. Om als 'klinisch seksuoloog' in therapeutische context erkend te worden vraagt deze beroepsvereniging een basisopleiding master seksuologie en nog een bijkomende driejarige klinische therapie-opleiding en bijkomende supervisie-ervaring. Een officiële erkenning door de overheid van seksuologische hulpverlener of seksuoloog bestaat (nog) niet. Vergewis u ervan dat u te maken heeft met een deskundige die een degelijke opleiding op universitair of hogeschoolniveau heeft vooraleer u in therapie gaat. Er zijn helaas heel veel zogenaamde hulpverleners die geen erkend diploma kunnen voorleggen en misbruik maken van uw goedgelovigheid!

Let op : in tegenstelling tot wat sommigen beweren kunnen ook niet academisch (=universitair) opgeleide hulpverleners een kwaliteitsvolle seksuologische hulp bieden. Voorwaarde is dan wel dat betrokkene een erkende intensieve bijkomende seksuologische vorming via een postgraduaat opleiding seksuologische hulpverlening op minimaal hogeschoolniveau heeft gevolgd zoals bijvoorbeeld de opleiding bij Rinogroep in Nederland of het postgraduaat seksuologische hulpverlening van de UC Leuven Limburg in België

Vaak zijn deze mensen ook verbonden aan een eigen beroepsvereniging met specifieke ethische en deontologische regels waaraan ze zich houden. Sommigen hebben door bijscholingen en ervaring (men noemt dit EVC Elders verworven competenties) de nodige bekwaamheden op gedaan.  De seksuologische hulpverleners die op deze website voorkomen, hebben de ethische en deontologische regels van een seksuologisch hulpverlener zoals beschreven op deze pagina, onderschreven en staan borg voor kwaliteitsvolle hulpverlening.

Overigens is de titel van seksuoloog  zowel in Vlaanderen als in Nederland niet wettelijk beschermd. We raden dus aan om heel specifiek te vragen naar de opleiding van betrokken seksuoloog/seksuologisch hulpverlener vooraleer een therapeutische relatie aangaat. Op deze website hebben  de vermelde seksuologische hulpverleners  aangegeven welke beroepskwalificaties ze verworven hebben.  U kunt best zelf checken welke opleidingen en bekwaamheden voor uw problematiek relevant zijn.

De juiste therapeut?

Kies liefst een therapeut die ervaring heeft met relatietherapie en aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. Natuurlijk kun je je ook laten doorverwijzen door de huisarts. De huisarts zal de betrokken therapeut kennen en de deskundigheid kunnen beoordelen.  Vraag eventueel bij vrienden of kennissen  of ze positieve ervaringen met de therapeut hebben.

Klachten

Lees onder het menu-item 'deontologie/klachten' wat u moet doen als u niet tevreden bent over de hulpverlening, de aard van de voorgestelde behandeling of de prijs die werd aangerekend. Als beheerder van deze website kunnen we niet persoonlijk onderhandelen met betrokken hulpverlener, maar bij misbruik zal betrokkene van deze website geschrapt worden.


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. De seksuologische hulpverleners op deze site zijn hier gratis geplaatst en betalen hiervoor geen vergoeding. Enkel professioneel afgestudeerde seksuologen en seksuologische hulpverleners kunnen opgenomen worden in de databank.  Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.